nieuws

Erasmus voert carenzjaar in

Archief

Erasmus Leven heeft voor pensioenverzekeringen een wachttijd van één jaar ingevoerd.

Overlijden als gevolg van een ziekte is in dit carenzjaar niet gedekt. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een bij aanvang bestaande en bekende ziekte is compleet uitgesloten van dekking. Wel verplicht Erasmus zich ertoe het bij het sluiten van de polis bestaan en bekend zijn van de aandoening te bewijzen.
Voor pensioenverzekeringen is zowel het overlijdens- als het ao-risico met 10% verhoogd. Daarnaast is het pensioengevend salaris gemaximeerd tot twee maal het WAO-dagloon (f 157.544).
Bij individuele overlijdensrisicoverzekeringen heeft Erasmus daarentegen de premies tot 20% verlaagd. Reden hiervoor is de recente invoering van de jongste CBS-sterftetafels (1990-1995). De premieverlaging geldt voor tijdelijke hardkapitaal- en risicoverzekeringen tegen doorlopende premiebetaling.

Reageer op dit artikel