nieuws

Erasmus vernieuwt zijn pleziervaartuigenpolis

Archief

Erasmus heeft de dekking van de ‘Vaar Riant’ pleziervaartuigenverzekering op diverse punten uitgebreid. Het tarief blijft ongewijzigd.

In totaal heeft Erasmus veertien uitbreidingen en verbeteringen aangebracht. Zo is bijvoorbeeld de WA-dekking opgetrokken naar f 2,5 mln (was f 1,5 mln), is het verzekeringsgebied uitgebreid tot alle binnenwateren binnen Europa inclusief kustgebied (was alleen Benelux), is de no-claimregeling verbeterd, waardoor nu na zes schadevrije jaren de maximumkorting van 40% wordt bereikt. Ook is er voortaan geen terugval in no-claimkorting indien de schade-oorzaak betrekking heeft op brand, blikseminslag of ontploffing, stormschade bij afgemeerde schepen en diefstal van het gehele vaartuig. Bovendien is er voor alle zich aan boord bevindende personen dekking voor persoonlijke ongevallen (f 20.000 bij overlijden, f 30.000 bij invaliditeit en f 5.000 voor geneeskundige kosten), met een maximum per gebeurtenis van f 50.000.
Eigen risico
Naast het verplichte eigen risico introduceert Erasmus nu het ‘eigen risico profijtplan’, hetgeen een aanvullend eigen risico is dat in vijf jaar wordt afgebouwd tot nul. De bijbehorende premiekorting blijft daarbij echter van kracht.
Eigen gebrek aan de scheepsmotor is gedurende zes jaar (te rekenen vanaf constructiedatum) verzekerd. Ook de huishoudelijke inboedel welke zich aan boord bevindt, is gratis meeverzekerd tot 20% van de verzekerde som van het vaartuig.
Wanneer de verzekerde in het bezit is van een Vaarbewijs levert dit een premiekorting van 5% op.
In combinatie met de Vaar Riant polis kan een pleziervaartuigenrechtsbijstandverzekering worden afgesloten (verhaals- straf- en contractrechtsbijstand). De extra premie hiervoor bedraagt f 35 per jaar.

Reageer op dit artikel