nieuws

Erasmus: speciaal tarief verzekerd sparen bij deelname vijf werknemers

Archief

Erasmus: speciaal tarief verzekerd sparen bij deelname vijf werknemers

Erasmus Leven heeft haar kapitaalverzekering ‘Hoog Rendements Plan’ speciaal voor bedrijfsspaarregelingen voorzien van een zeer aantrekkelijke prijsstelling, meldt de maatschappij in haar brochure ‘Bedrijfssparen’.
Werknemers kunnen deze verzekering sluiten op individuele basis. De genoemde speciale prijsstelling geldt, wanneer de verzekering wordt gesloten door minimaal 5 deelnemers binnen een onderneming. Daarbij moet, afhankelijk van de mogelijkheden die de werkgever biedt, een passende geïndividualiseerde manier van premie-incasso met Erasmus Leven worden overeengekomen.
Voorbeeld
De individuele kapitaalverzekering met een looptijd van 20 jaar, bijvoorbeeld met een jaarpremie van f 1580, levert, wanneer deze door minstens 5 deelnemers binnen een onderneming wordt gesloten, een gegarandeerde uitkering bij leven op van f 41.368 plus winstbijschrijvingen.
Wanneer het aantal van 5 deelnemers niet wordt gehaald, zal in bovenstaand voorbeeld de gegarandeerde uitkering bij leven bedragen: f 39.960.
De winstdeling betreft de overrente (contractuele overrente-deling).
Bij eerder overlijden wordt de volledige opgebouwde waarde uitgekeerd. Wanneer dat overlijden plaatsvindt in de eerste helft van de looptijd, wordt deze uitkering met 10% verhoogd.
De tussenpersoon speelt een centrale rol in de uitvoering van deze regeling, licht directeur Van der Keur toe. “De tussenpersoon schetst bij de onderneming in het kader van de bedrijfsspaarregelingen de mogelijkheden van banksparen en verzekerd sparen. Bij verzekerd sparen worden de premies doorgaans betaald door de werkgever of de bank, maar ook de individuele deelnemer kan het doen. De tussenpersoon ziet toe op het aantal deelnemers, met het oog op het speciale tarief. Het speciale tarief kunnen wij toepassen dankzij het kostenvoordeel bij 5 of meer deelnemers”.

Reageer op dit artikel