nieuws

Erasmus Schade in 1993: schadelast doet premieverhoging teniet

Archief

Schadeverzekeringmaatschappij Erasmus zag in 1993 het premie-inkomen met ruim 9% stijgen tot f 189 (173) mln. Het miniem positief technisch resultaat in 1992 sloeg om in een tekort van f 3,8 mln (+ 0,2) mln.

De gestegen schadelasten deden het positieve effect van de premieverhogingen geheel teniet, aldus het jaarverslag.
De in 1994 in de diverse branches toegepaste premieverhogingen zullen naar verwachting dit jaar niet leiden tot een ombuiging van de negatieve trend van de resultaten. “Nieuwe premieverhogingen zullen in 1995 onontkoombaar zijn”, aldus het jaarverslag schadeverzekering.
Erasmus Schade, Erasmus Leven, Tulleners Van Buren en Fraser & Co. zijn volle dochters van Erasmus Holding welke houdstermaatschappij volledig eigendom is van de Württembergische in Stuttgart. Erasmus Schadeverzekering 1993 1992 (in f mln) omzet 201 185 beleggingsopbrengsten 12 12 premie-inkomen 189 173 w.v. motorrijtuigen 84 77 brand 33 34 transport 45 35 overige 27 27 technisch resultaat -3,8 0,2 w.v. motorrijtuigen -2,8 -0,5 brand -1,5 -0,9 transport -0,3 0,1 overige 0,8 1,5 provisielast 39,4 35,1 w.v. motorrijtuigen 25,2 22,5 brand 4,5 4,4 transport 4,9 4,1 overige 4,7 4,2 bedrijfsresultaat vóór belasting 3,6 6,8 netto resultaat 2,6 4,4 eigen vermogen 68 65

Reageer op dit artikel