nieuws

Erasmus Leven verheugd over groei in koopsommen

Archief

De directie van Erasmus Leven spreekt in haar jongste jaarverslag van een succesvol boekjaar (produktieperiode 1/10-1992 tot 1/10-1993) en is verheugd over de groei in lijfrentekoopsommen met 4,2% na ingang van de Brede Herwaardering.

Het bruto premie-inkomen aan koopsommen daalde weliswaar tot f 164 (179) mln maar dit premie-inkomen minus rentestandskorting steeg tot f 122 (117) mln.
De periodieke premie steeg met 6,2% tot f 17 (16) mln.
De voorziening verzekeringsverplichtingen is bij de maatschappij gestegen tot f 610 (432) mln en bestaat uit een voorziening eigen rekening ad f 441 (288) mln en een depôt van herverzekeraars ad f 169 (144) mln. Dit depôt is ontleend aan herverzekeringen.
In april 1994 is het eigen vermogen van de maatschappij met f 13 mln verhoogd tot f 39,5 mln. Eind 1993 bedroeg de vereiste solvabiliteit f 23 mln, aldus het jaarverslag. Erasmus Levensverzekering 1993 1992 (in f mln omzet 215 220 beleggingsopbrengsten 34 25 provisie van herverzekeraars 10,4 8,8 premie-inkomen 182 195 w.v. premies periodiek 17 16 premies ineens 164 179 premie aan herverzekeraars 40 68 provisielast 10,0 9,9 andere kosten 4,5 4,1 resultaat voor belasting 0,6 0,4 eigen vermogen 26,5 20,8 aansprakelijk vermogen 27,9 21,7

Reageer op dit artikel