nieuws

Erasmus geeft preventie prioriteit

Archief

Erasmus Verzekeringen wordt een steeds grotere speler in de bedrijvenmarkt en heeft daarom risicobeheersing en schadepreventie tot belangrijkste aandachtsgebieden verheven. De preventieve aanpak gaat vóór alles. De verzekeraar zegt zich desnoods uit een deel van de markt terug te zullen trekken als deze aanpak onder commerciële druk wordt gefrustreerd.

Het opklimmen van Erasmus in de bedrijvenmarkt gedurende het verslagjaar 1999 is voor een deel terug te voeren op de overname van NOWM Verzekeringen (van Aegon) en de CAR-portefeuille van Nedasco/Kamerbeek. Daarnaast groeide de Rotterdamse dochter van de Duitse verzekeraar Wüstenrot & Württembergische op eigen kracht in zowel de transportmarkt, in brand en technische verzekeringen.
Erasmus maakt zich met name zorgen over de aanhoudende ‘premie-erosie’ in de brandmarkt. “Steeds vaker worden wij in de co-assurantiemarkt geconfronteerd met kwalitatief niet toereikende kennis van de zogenaamde bovenstaande verzekeraar(s)”, aldus de directie. Erasmus zegt om die reden een ‘terughoudende en bescheiden rol’ te hebben gespeeld in de bedrijvenbrandtekening, hoewel de forse premiegroei (22%) het tegenovergestelde doet vermoeden. Het resultaat bleef echter vrij constant met f 2,3 (2,7) mln op een premie-inkomen van f 50,9 mln.
Erasmus was één van de weinige verzekeraars die besloot om niet deel te nemen in de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij (NMH). Destijds meldde de directie dat er geen andere uitweg was, aangezien een belangrijk deel van de portefeuille dreigde op te stappen. In het met zeeschepen verfraaide jaarverslag wordt het besluit op een andere manier toegelicht: “Vanwege het tweesporenbeleid en de besluiteloosheid van enkele maatschappijen”. Erasmus heeft in tegenstelling tot de meeste NMH-verzekeraars ook geen aparte millenniumvoorzieningen gepleegd.
Auto in het rood
Een WA-premieverhoging in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar heeft weliswaar een 12% stijging van de premie-omzet opgeleverd, maar kon niet voorkomen dat de resultaten in deze voor Erasmus grootste branche opnieuw verder verslechterden. “Ons aangescherpte letselschadebeleid heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd”, constateert de directie. “Wij hebben derhalve reeds bekende letselschades in totaliteit moeten herwaarderen, in vele gevallen door middel van verhogingen van de reserves”. Deze verhoogde reserves zorgden in combinatie met schades en een nog altijd bestaande premieconcurrentie voor druk op het concernresultaat. De winst na belasting daalde met 30% tot f 4,5 (6,5) mln, terwijl het premie-inkomen met 9,4% steeg. Zonder de aankoop van NOWM zou de winst zelfs met 43% zijn gedaald.
Goed nieuws voor (auto)verzekerden die nog schadepenningen van Erasmus tegoed hebben: de verzekeraar zegt te zijn begonnen met het opschonen en definitief afronden van openstaande schades om te komen tot ‘een hernieuwd inzicht en een goed overzicht van het schadebestand’.
Leven
Het premievolume van het levenbedrijf bedroeg in het verslagjaar f 178,4 mln ten opzichte van f 179,4 mln in 1998. Ogenschijnlijk is dit een terugval, maar dat wordt uitsluitend veroorzaakt door een wijziging in het boekingssysteem waardoor in 1998 vijf kwartalen geboekt zijn en een extra premie van f 19,3 mln aan dit boekjaar is toegeschreven.
Het verzekeringstechnischresultaat van f 1,8 (-0,1) mln noemt de directie ‘uitstekend’. De stijging van het resultaat is met name terug te voeren op de lage productie van doorlopende premie en het wegvallen van de benodigde financiering van de winstgarantie.
De vorig jaar reeds aangekondigde universal-lifeproducten zullen pas na deze zomer op de markt gaan komen. Automatiseringsperikelen zorgden voor uitstel van deze met name vanuit administratief oogpunt ingewikkelde producten. In september komt Erasmus met een koopsomvariant en tegen het eind van het jaar volgt dan een premiebetalend product. Beide onder de productnaam ‘Goal’. Erasmus is voor deze producten een exclusieve samenwerking aangegaan met de vermogensbeheerder Palthe Voute, onderdeel van de Dresdner Bank.
Erasmus Verzekeringen 1999 1998 (in f mln) omzet 581,4 521,2 w.v. brutopremie 473,8 433,2 nettowinst 4,5 6,5 Leven brutopremie 178,4 179,4 w.v. koopsommen 45,9 45,5 periodieke premies 132,6 133,9 technisch resultaat 1,8 -0,1 Schade brutopremie 295,4 253,8 w.v. motorrijtuigen 119,5 106,8 transport 66,9 65,4 brand 50,9 41,6 overige varia 58,1 40,2 technisch resultaat -5,5 2,9 w.v. motorrijtuigen -6,5 -2,1 transport -1,3 0,9 brand 2,3 2,7 overige varia 0,1 1,4 aantal medewerkers 286 236

Reageer op dit artikel