nieuws

Erasmus boert goed in eerste halfjaar

Archief

Erasmus Verzekeringen heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. Zo groeide het premie-inkomen Leven naar _ 83,8 (51,4) mln ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat kwam uit op _ 6,6 (5,5) mln.

De groei van het levenbedrijf schrijft de verzekeraar toe aan een stijging van koopsomproductie en premiebetalende verzekeringen.
Het schadebedrijf incasseerde een daling van _ 71,0 mln naar _ 66,8 mln. Dit is volgens de verzekeraar te wijten aan de autotekening en in mindere mate aan de brandtekening.
Directeur Ronald Ketellapper verwacht over de rest van het jaar redelijk te scoren. “Je weet natuurlijk nooit wat er nog aan schades op je afkomt, maar ik ben er niet negatief over.”
De schadequote steeg licht ten opzichte van het eerste halfjaar van vorig jaar, van 41,8% naar 47,2%. “De schadequote over het eerste halfjaar van 2005 werd positief beïnvloed door het vrijvallen van bedragen uit eerdere jaren. De schadequote is dus eigenlijk stabiel gebleven”, aldus Ketellapper.
Bij het schadebedrijf steeg wel het resultaat voor belastingen naar _ 3,7 (2,6) mln. Het resultaat Leven voor belasting laat een lichte daling zien van _ 1,7 mln naar 1,4 mln.

Reageer op dit artikel