nieuws

Erasmus bestrijdt geruchten 2

Archief

Groot of klein In al de jaren dat de NBvA en de NVA zich als standsorganisaties sterk hebben gemaakt voor de belangenbehartiging van het professionele assurantie-intermediair, is duidelijk geworden dat beide clubs een eigen signatuur hebben

Enerzijds de NVA, zichzelf doorgaans associerend met het ‘grotere kantoor’ en gevestigd op een chique lokatie in Amersfoort en anderzijds de NBvA in Tiel, vaak getypeerd als de club van de ‘kleinere tussenpersoon’. In deze tijden van Nipo-onderzoeken, mogelijke fusiebesprekingen en bijpraatmiddagen is deze ‘signatuur’ weer regelmatig onderwerp van gesprek. Soms worden we echter verrast door een wending in de eigen profilering van de partijen. Zo deed het NVA-bestuur, bij monde van bestuurslid R.J.W. van der Wal, op een onlangs gehouden ledenvergadering van de NVA in dit kader een opmerkelijke uitspraak. De NVA vindt het jammer dat beide organisaties niet dezelfde opvatting hebben over ‘samenbundeling van krachten’, maar zegt dit ten volle te respecteren. Maar nu komt het: één misverstand dat volgens hem hier en daar dreigt te ontstaan moet worden voorkomen. ,,En dat is, dat de NBvA exclusief de belangen van de kleine en middelgrote assurantiekantoren zou behartigen. En dat de NVA voornamelijk opkomt voor de belangen van de grote kantoren.” Deze opvatting doet volgens de NVA geen recht aan het feit dat naast middelgrote en grote kantoren, de meerderheid van de NVA-kantoren, met een totale bezetting van zo’n 3 à 4 personen, tot de categorie kleine kantoren kan worden gerekend. De NVA onderstreept daarbij zelfs dat dit door de jaren heen altijd al zo geweest is. Opmerkelijk is, dat het NVA-bestuur met nadruk blijkbaar het ‘grote kantoren’-imago van de vereniging wil afschudden. Het deed ons namelijk terugdenken aan een persbericht van de NVA dat wij, in het najaar van 1991, na afloop van de ‘vredesbesprekingen’ met ING na de Postbank-affaire mochten ontvangen. In dit persbericht werd de NBvA opgevoerd als de bond voor de ‘kleinere assurantiekantoren’. Destijds schreef AM in een reactie op het persbericht dat de NVA het niet kon máken om ongevraagd zo’n stempel op de zuster-organisatie te drukken. Nu komt eerder de gedachte op, dat een fusie wel erg hoog op het verlanglijstje van de NVA moet staan. Zo hoog zelfs, dat met deze nieuw geformuleerde profilering een knieval voor de NBvA voor lief wordt genomen. Monique van Geenen

Reageer op dit artikel