nieuws

‘Er komt te laat duidelijkheid in zorgverzekering 65-plussers’

Archief

Er dreigen tal van praktische problemen als gevolg van de nog niet afgeronde parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Herstructurering Ziekenfondswet. Deze wet zal bepaalde groepen 65-plussers per 1 januari de mogelijkheid geven om te kiezen voor het ziekenfonds of een particuliere ziektekostenverzekering. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft bij minister Borst aangedrongen op uitstel van de invoeringsdatum naar 1 juli 1998.

Het wetsvoorstel is nu nog in behandeling bij de Tweede Kamer en gaat vervolgens naar de Eerste Kamer. Daar zal de behandeling waarschijnlijk pas op 16 of 23 december worden afgerond. “Dan pas kan de overheid de voorlichting aan de burgers ter hand nemen over de maatregelen die een of twee weken later in werking treden”, aldus ZN.
“Er is dus weinig tijd de 65-plussers te informeren en in staat te stellen een weloverwogen keuze voor de ene of de andere vorm van ziektekostenverzekering te maken”, stelt de overkoepelende organisatie van zorgverzekeraars. Zij vreest veel vragen en onduidelijkheden bij alle betrokkenen over de wijze van verzekeren en de verrekening van al ingehouden premies of nog te betalen eigen bijdragen. “De wetswijziging zal ook grote gevolgen hebben voor de uitvoering van de ziektekostenverzekeringen door de zorgverzekeraars. Zij moeten hun administratie en procedures aanpassen en dat kan pas op het moment dat definitief vaststaat hoe de nieuwe regels eruit komen te zien.”
Wet Van Otterloo
De herstructurering van de Ziekenfondswet heeft tot doel de zogeheten ‘Wet Van Otterloo’ op een aantal punten te repareren. De nieuwe wet waarborgt bijvoorbeeld dat iedereen die in het ziekenfonds zit bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd in het ziekenfonds blijft.
Verder krijgen particulier verzekerde 65-plussers de mogelijkheid om vrijwillig tot het ziekenfonds toe te treden. Voorwaarde is, dat het belastbaar gezinsinkomen (dus voortaan niet alleen het inkomen uit arbeid maar inclusief het inkomen uit andere bronnen) lager is dan f 39.550 per jaar (‘opting-in’). Een bepaalde groep van voormalig particulier verzekerde 65-plussers die nu tegen hun zin in het ziekenfonds zitten, krijgt eenmalig de kans terug te gaan naar de particuliere verzekering (‘opting-out’).

Reageer op dit artikel