nieuws

Epiloog Na ruim 21 jaar AssurantieMagazine, waarvan de laatste tien

Archief

jaar als hoofdredacteur, is dit de laatste van meer dan tweehonderd hoofdredactionele commentaren van mijn hand

Het meest geëigende moment dus voor een globale terugblik. Bij mijn aantreden in 1985 bestond AM zes jaar. De toenmalige vierkoppige redactie was erin geslaagd – – in weerwil van verzekeraars die zeiden daaraan geen behoefte te hebben – een actueel vakblad te maken dat een vooraanstaande plaats had weten te veroveren binnen de verzekeringswereld. Het kostte de branche veel moeite om te wennen aan de journalistieke, kritische en onafhankelijke werkwijze van de redactie, die evenwel garant staat voor een actuele en zo objectief mogelijke berichtgeving. Het was en is de kurk waarop AM drijft. Na mijn komst is de redactiecapaciteit verdubbeld en daarmee het aantal redactionele pagina’s. Verder zagen producten als AM Signalen, AM Jaarboek en AM CaptiveGids het levenslicht. Producten die de constante drang van de redactie naar onderscheidende producten onderschreven. Mede daardoor is de invloed en betekenis van AM op de marktontwikkelingen onmiskenbaar geweest. Het meest markant in dit verband was toch wel het recente besluit van de NVA om de 63 captivekantoren van ING uit de vereniging te gooien. Een besluit dat 21 jaar geleden volstrekt ondenkbaar zou zijn geweest. Een andere belangrijke ontwikkeling waaraan AM mede richting heeft gegeven, is de toenemende druk tot kostentransparantie, waaronder de provisie voor het intermediair. Transparantie als zodanig is geen doel op zichzelf, maar veel meer het aangewezen middel om het zwaar beschadigde vertrouwen in de branche te herstellen. Openheid van zaken vergroot het inzicht van de klant in het advies- en sluitproces van verzekeringen en draagt bij aan de verbetering van de integriteit van verzekeraars en intermediair en daardoor aan het imago van de branche als geheel. En betrouwbaarheid blijft de kurk waarop de bedrijfstak drijft! Toenemende transparantie in de branche, mede dankzij de grotere invloed van internet, zal onherroepelijk een nieuwe impuls geven aan de noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het opbouwen van een duurzame klantrelatie wordt een ‘must’, niet in de laatste plaats door grotere mondigheid van de consument. De strijd om de klant wordt straks uitgevochten op het vlak van de kwaliteit en integriteit, kortom de ethiek. De strategie van Delta Lloyd, Aegon, Interpolis en Univé wijst duidelijk in die richting. Onder deze veranderende omstandigheden moet AM als vakblad met ‘een neus voor nieuws’ zich tot taak blijven stellen om de branche op journalistiekkritische wijze hinderlijk te volgen in zijn transformatie naar een nieuwe marktordening. Deze lijn zal – ook na mijn vertrek – ongetwijfeld worden doorgetrokken. Het is immers deze spiegelfunctie waaraan een volwassen bedrijfstak behoefte blijft hebben. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel