nieuws

Enorme productiestijging van koopsommen bij Interpolis

Archief

Het nieuwe belastingplan speelt Interpolis in de kaart: het aantal koopsomstortingen laat in het eerste halfjaar een explosieve groei zien van 52% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het grootste deel van die groei is afkomstig van fiscaal aftrekbare koopsomstortingen voor lijfrenteverzekeringen.

Interpolis, al jaren één van de topverkopers van koopsompolissen, doet het daarmee beduidend beter dan de rest van de verzekeringsmarkt. Afgaande op de CBS-cijfers is in het eerste halfjaar marktbreed 31% meer individuele koopsomomzet behaald dan vorig jaar. Met een groeicijfer van 52% doet Interpolis een serieuze poging marktleider Nationale-Nederlanden te onttronen.
Eind juni was bij Interpolis al bijna 80% van de totale koopsomomzet van vorig jaar behaald. De teller is na een half jaar blijven staan op f 1.784 mln – waarvan f 1.705 mln afkomstig is van particulieren -, tegen f 2.270 mln over heel 1999. In de eerste zes maanden van vorig jaar waren de koopsomstortingen nog goed voor een omzet van f 1.173 mln.
Ongevallen & Ziekte
Opvallend in de halfjaarcijfers van Interpolis is verder de verbetering van het resultaat van de branche Ongevallen & Ziekte tot f 33 mln (18). Het brutopremie-inkomen in deze branche steeg tot f 359 (315) mln.
De resultaten van de branches Motorrijtuigen en Brand zijn iets afgenomen, respectievelijk f 6,6 mln (8,8) en f 29 mln (31), terwijl de premieomzet van beide is toegenomen. De premieomzet van Motorrijtuigen bedroeg eind juni f 383 mln (348) en die van Brand f 288 mln (264).
De totale premieomzet van Interpolis groeide in het eerste halfjaar met 22%, in vergelijking met het eerste halfjaar van 1999. Het levenbedrijf groeide sterker dan de schadetak, respectievelijk f 2.651 mln (+ 28%) en f 1142 mln (+9%). Het resultaat van de schadeverzekering was na zes maanden f 75 mln (64), en dat van Leven f 161 mln (130).
Voor de rest van dit jaar verwacht de Rabo-verzekeraar overigens een lagere groei van de premieomzet dan in het eerste halfjaar.
Hypotheken
De groei in de particuliere hypotheekportefeuille van het Rabo-concern is in het eerste halfjaar afgezwakt. Werden er in de eerste helft van 1999 nog 66.600 nieuwe hypotheken gesloten, in de eerste zes maanden van dit jaar waren dat er 46.300 (-30%). De omvang van de particuliere hypotheekportefeuille van Rabobank bedroeg eind juni f 161 mld. Het totaal aan particulieren verleend krediet was f 165 mld (143).
Uit assurantiebemiddeling haalden de bijna 1.750 Rabo-vestigingen in ons land een provisie-omzet van f 86 (101) mln. In dit cijfer zijn de provisies voor Interpolis-verzekeringen niet meegerekend. De 15%-daling uit assurantieprovisies is ook toe te schrijven aan het feit dat Rabo-adviseurs meer en meer verzekeringen van Interpolis verkopen.
Het aantal beleggers nam in de eerste helft van dit jaar verder toe tot 543.000. Dat is 13% meer dan eind 1999. Er werd een recordaantal van 1,7 miljoen effecten- en optieorders verwerkt: +62% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Beleggers maakten hierbij in toenemende mate gebruik van de directe kanalen.

Reageer op dit artikel