nieuws

En-blocmaatregel Hooge Huys bij premieverhoging onjuist

Archief

De medio vorig jaar door Hooge Huys verhoogde WA-premie voor de WA-motorrijtuigenverzekering met beroep op de en-blocbepaling was niet terecht.

Deze conclusie trekt Ombudsman Schadeverzekering prof. drs. Joop van London. Hij heeft over deze kwestie 36 schriftelijke klachten ontvangen, waaronder één van de tussenpersonenorganisatie NVA.
Volgens Van London had Hooge Huys verzekerden niet het recht mogen ontzeggen om hun WA-autopolis per eerstkomende premievervaldatum op te zeggen na de aangekondigde premieverhoging van 7,4%. In een tweetal gesprekken met de Hooge Huys-directie heeft Van London duidelijk gemaakt dat “een verzekeraar uitsluitend in het geval dat een premieverhoging direct voortvloeit uit een wettelijke regeling de verzekeringnemer het opzegrecht mag onthouden.”
Advies
Over deze kwestie heeft hij advies gevraagd van hoogleraar verzekeringsrecht prof. drs. Han Wansink, die eveneens oordeelde dat het een verzekeraar niet vrij staat om met beroep op de en-blocclausule een premieverhoging op te leggen, zonder daaraan een recht van tussentijdse opzegging te verbinden.
Toch heeft Hooge Huys geen gevolg gegeven aan het advies van de Ombudsman om haar procedure te wijzigen.”Aangezien de toezegging is gedaan dat individuele klachten aan mij voorgelegd, zullen worden opgelost, heb ik de principiële discussie niet voortgezet en genoegen genomen met deze praktische oplossing.”

Reageer op dit artikel