nieuws

En-blocclausule Leven voor toezichthouder onaanvaardbaar

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft grote problemen met en-blocclausules die zijn ingevoerd in diverse levensverzekeringen. Als verzekeraars niet precies kunnen aangeven wanneer zij de mogelijkheid hebben om tarieven of voorwaarden eenzijdig te wijzigen, dan vindt de toezichthouder de clausule zelfs “onaanvaardbaar”.

De AFM verbiedt clausules die te breed zijn opgesteld en beroept zich daarbij op de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers (Riav) en de Nadere regeling financiële bijsluiter. “Als de informatie in een polis onvolledig of onduidelijk is, en het voor een consument dus in belangrijke mate onduidelijk is wat hij koopt, dan mogen wij daar iets over zeggen”, aldus AFM-directeur Gerald Santing. Het Verbond van Verzekeraars zegt diezelfde consument voor ogen te hebben. “De clausule is bedoeld voor onvoorziene omstandigheden die de continuïteit van een verzekeraar in het geding brengen, en is daarmee juist in het belang van verzekerden”, aldus woordvoerder Hennie Zoontjes.
Maar dan moet de clausule geen ruimte voor interpretatie laten, zo vindt de AFM. “Verzekeraars moeten concreet benoemen in welke gevallen zij de polis eenzijdig kunnen aanpassen”, aldus Santing. Omschrijvingen die niet precies zijn, vindt de toezichthouder “onaanvaardbaar”. Het Verbond is het niet met de toezichthouder eens. “Het gaat juist om onvoorziene omstandigheden, die je vooraf nooit concreet kunt omschrijven. De aanslagen van 11 september kon ook niemand voorspellen.”
Aanpassing NN
Nationale-Nederlanden, die sinds januari in elke levensverzekering een en-blocclausule hanteert, zegt zich niet aangesproken te voelen door de kritiek van de AFM. “Wij weten niet wat de AFM hiermee wil. Bovendien hebben wij onze clausule aangepast; wij gaan ervan uit dat de omschrijving nu aan de wensen van de AFM voldoet.” NN voegde in april een tekstblokje toe aan de clausule, waarin expliciet wordt uitgesloten dat premies en voorwaarden worden aangepast als de rekenrente of beleggingsopbrengsten zich bewegen in een voor NN ongunstige richting.
Zonder specifieke namen te noemen, laat AFM-directeur Santing echter weten dat de aanpassing van NN niet voldoende is. “De clausule blijft heel breed van aard. Er staat eigenlijk dat alles is verzekerd, behalve als zich iets onverwachts voordoet, tenzij dat onverwachte iets specifieks (rekenrente of beleggingen, red.) betreft.”
De toezichthouder eist duidelijkheid. Santing: “Benoem expliciet wanneer de clausule van toepassing is, opdat de aspirant-polishouder weet wat voor soort overeenkomst hij sluit.” De AFM vindt het vooral een probleem dat tussentijds een levensverzekering beëindigen door de hoge kosten “feitelijk onmogelijk” is. “De consument is overgeleverd aan de grillen van de verzekeraar”.
Levensverzekeraars krijgen volgens Santing enige tijd om hun polisvoorwaarden aan te passen. “Met partijen die blijven afwijken, gaan we in gesprek.”
Niet gepast
Maatschappijen met de gewraakte clausule in hun polisvoorwaarden zijn – naast NN – op dit moment onder meer: ABN Amro, Amev, Avéro, AXA, Centraal Beheer, Interpolis en Klaverblad. Verder staan Aegon, Delta Lloyd, Reaal en de maatschappijen van Fortis ASR op het punt een en-blocclausule Leven in te voeren.
Het Verbond van Verzekeraars windt zich vooral op over de manier waarop de AFM haar standpunt naar voren heeft gebracht. “Het proces en de inhoud van de mededeling van de AFM zijn niet gepast. We hebben er met enige verbazing kennis van genomen. Wij hebben vorig jaar de verzekeraars het advies gegeven terughoudend om te gaan met een en-blocclausule. Dat hebben wij toen gemeld bij de Pensioen- en Verzekeringskamer. En nu zegt de AFM dat de clausule onaanvaarbaar is. Met welke toezichthouder hebben we nu eigenlijk te maken?”
“Normaal overleg je als toezichthouder eerst met een branche als er iets mis is. Er is bij ons irritatie ontstaan, zeker omdat we vooraf een heleboel misverstanden weg hadden kunnen nemen.” Zoontjes doelt daarmee onder meer op de link die de toezichthouder legt met de terreuraanslagen van 11 september 2001. AFM-directeur Santing daarover: “Het is duidelijk dat de nieuwe en-blocclausule is opgesteld als reactie op terrorisme. Ik vergelijk dat met zaken als molest en oorlog, waarvoor ook een aparte uitsluiting bestaat waar de AFM geen problemen mee heeft. Echter, deze clausule is zo ruim opgesteld dat allerlei andere zaken er ook onder kunnen vallen.” Inmiddels zijn het Verbond en de AFM met elkaar in gesprek gegaan.
NVA
Steun krijgt de AFM wel van de NVA. De intermediairorganisatie baarde eerder dit jaar opzien door leden te adviseren geen levensverzekeringen te sluiten waarin een en-blocclausule is opgenomen. “Wij voelen ons gesteund door het standpunt van de AFM. Wij hebben van meet af aan bezwaar gemaakt tegen een open clausule.”
Detail is nog wel dat de NVA zich in april tevreden stelde met de aanpassing van NN. De AFM doet dat dus niet.

Reageer op dit artikel