nieuws

Employee-benefitsservice van personeelsadviesbureau

Archief

Aras Personeel & Zorg heeft een programma ontwikkeld voor het maken van een persoonlijk inkomens- en voorzieningenoverzicht. De Limburgse personeelsadviesdienst annex salarisadministrateur verstrekt de ‘personal benefits statements’ onder meer via assurantietussenpersonen aan werkgevers.

Als personeeladviesdienst kwam Aras op het idee om haar klanten extra service te verlenen in de vorm van een overzicht van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden per werknemer. De adviesdienst bouwde daarvoor zelf een softwareprogramma. Inmiddels hebben de overzichten de naam ‘personal benefits statements’ (PBS) gekregen, mede door de contacten die Aras tijdens de ontwikkelingsfase had met verzekeraars en tussenpersonen.
Alleenrecht
Volgens Henk van Heertum van Aras zijn verzekeraars vooral geïnteresseerd in het alleenrecht op het eindproduct. “We hebben in eerste instantie contact gehad met Centraal Beheer. Die heeft zelf al zo’n dienst voor grote klanten. We wilden gebruik maken van hun kennis en ervaring. Maar toen duidelijk werd dat we niet gebonden wilden zijn aan een specifieke verzekeraar, zijn zij afgehaakt. Later meldden ook Amev en Avéro zich. Zij wilden echter het alleenrecht op ons product.”
Van Heertum heeft daar vanaf gezien. Ten eerste omdat hij het softwareprogramma niet wil verkopen en ten tweede omdat het product dan niet meer interessant is voor assurantietussenpersonen. “Het feit dat onze rapporten zonder enige bemoeienis van verzekeraars worden gemaakt, wordt gewaardeerd door tussenpersonen. De interpretatie, het advies op verzekeringsgebied, is geheel voor hun eigen rekening. Dat draagt bij aan hun status van onafhankelijkheid.”
Aras biedt de employee-benefitsrapporten dus niet alleen aan haar eigen klanten aan, maar heeft in assurantiekantoren een belangrijk afnemer. Het bureau rekent per werknemer f 85 per PBS. Aras verricht in principe ook de gehele administratie en rekent daarvoor f 15 per werknemer. Neemt een tussenpersoon voor zijn bedrijfsrelatie de dienst af, dan ontvangt hij f 10 provisie per rapport.
Voor meer informatie: Aras, tel. 0475-56.80.08.

Reageer op dit artikel