nieuws

‘Employee benefits zullen leiden tot druk op premie en provisie’

Archief

Twee op de drie assurantiekantoren verwachten dat bij employee benefits het element ‘prijs’ een belangrijke rol gaat spelen, hetgeen naar hun verwachting zal leiden tot een druk op de hoogte van de premie en op de procentuele beloning van het intermediair.

Dat is een conclusie uit een onderzoek van Bureau Dullemond & Oosterbaan onder een representatieve groep van circa 400 assurantiekantoren.
In het boekje ‘Employee benefits – een verkenning’ heeft Bureau D & O de uitslag van deze enquête gepubliceerd en daarnaast andere wetenswaardigheden voor het verzekeringsbedrijf samengevat omtrent employee benefits.
Veel kantoren houden rekening met een procentueel lagere marge, maar denken, door de extra produktie, een hogere omzet en daarmee een nominaal hogere winst te behalen uit employee benefits, is een andere conclusie.
Van de ondervraagde kantoren geeft 54% er de voorkeur aan het pakket van employee benefits samen te stellen uit diensten van gespecialiseerde aanbieders, in plaats van alle diensten onder te brengen bij één concern.
Keuze verzekeraar
Van de geënquêteerden zal 88% bij de keuze van verzekeraars de mate van concrete ondersteuning in marktbewerking door de verzekeraar een rol laten spelen.
Bij employee benefits zal de ‘totaalrelatie’ meer een eis zijn dan bij de traditionele verzekeringen.
Het is te verwachten dat een deel van het intermediair, in het kader van employee benefits, zich zal heroriënteren op de verdeling van werkzaamheden tussen risicodrager en assurantiekantoor.
Een meerderheid van de assurantiekantoren verwacht dat employee benefits in de komende jaren voor het verzekeringsbedrijf belangrijker worden en voor het eigen kantoor meer kansen inhouden dan bedreigingen.
Naarmate kantoren groter zijn, vinden ze employee benefits belangrijker en zien ze daarin meer kansen.
Het begrip personal benefits duidt voorzieningen aan die werknemers weliswaar via de onderneming kunnen verkrijgen, maar waarbij er geen logisch verband is tussen de verzekering dan wel financiële dienst en het dienstverband. “Bij personal benefits wordt door sommigen binnen de verzekeringsbranche de werkgever veel meer als een ‘nieuw’ distributiekanaal gezien voor particuliere verzekeringen en financiële diensten”, aldus Bureau D & O.
Het boekje is bedoeld als een momentopname waarin een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied van employuee benefits wordt beschreven. Naast de resultaten van het onderzoek bevat het boekje (75 pagina’s) achtergrondinformatie over het begrip en de omvang van employee benefits. Het belicht de betekenis en waardering voor het persoonlijke periodieke overzicht van de geldende werknemersvoorzieningen (personal benefits statement) en de gevolgen daarvan voor de organisatie van het assurantiekantoor.
De uitgave kost f 37,50 en kan – bij voorkeur – per fax (033-63.41.55), maar ook per telefoon (033-65.10.50) worden besteld.

Reageer op dit artikel