nieuws

Employee benefits zorgen voor groei bij Ohra

Archief

Ohra heeft een geheel nieuwe verkooporganisatie op poten gezet om de markt van de toekomst, de employee benefits, te gaan veroveren. De betreffende buitendienst groeide van 15 naar 25 medewerkers, het personeelsbestand van de binnendienst/after sales verdubbelde al naar 40 medewerkers.

Employee benefits gaan niet ver genoeg voor Ohra. De Arnhemse verzekeraar denkt in termen van employer benefits en universal benefits. Middels een integraal pakket van verzekeringsprodukten en de aanvullende Ohra-diensten op het gebied van preventie, reïntegratie en arbodienstverlening moet de werkgever (employer) de voordelen van zo’n totaalpakket gaan inzien. Hij is tenslotte de sleutel tot verkoop.
Voor de preventie heeft Ohra Fitplan Preventie Centra opgestart, waarvan er inmiddels 45 zijn, voornamelijk binnen bedrijven zelf. Zo’n veertig Medplan Centra richten zich op reïntegratie. Daarnaast werkt Ohra samen met arbodiensten, met name om op de protocollering toe te zien. De verzekeringstaak van Ohra komt volgens directielid T.J.M. Roos pas op de laatste plaats. Roos: “Werkgevers moeten de samenhang gaan inzien tussen gezondheid, rendement en verzekeringspremies. Het investeren in gezondheid, door vrijwel elk mens gezien als het hoogste goed, moet op de eerste plaats komen. De verzekeringen vormen niet meer dan een vangnet.”
Rekening courant
Voor de diverse verzekeringen voorziet Ohra dat elke werknemer in de toekomst een rekening courant heeft lopen bij zijn werkgever. Beiden storten hier (deel)premies op. Met die beschikbare premie worden voorzieningen gefinancierd voor een basis- en aanvullend pensioen, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. En niet te vergeten de steeds populairder wordende spaarloonregelingen.
In het verlengde daarvan volgen de universal benefits: de privé-verzekeringen van de werknemer, voor bijvoorbeeld het eigen huis en de auto. Ook op die gebieden probeert Ohra via preventieprojecten (Varel-beveiligingssystemen, startonderbrekers) de schadelast te beperken.
Positieve cijfers
Dat Ohra slaagt in de schadelastbeperking blijkt ook uit de jaarcijfers over 1995. Daar waar het premie-inkomen van zorgverzekeringen met een kleine f 26,7 mln toenam, groeide de netto-winst met f 13,2 mln. Ook de schadebranche auto ondervond de voordelen. Zonder een premieverhoging steeg de winst naar f 4,2 mln.
De schade- en zorgverzekeringen groeiden in 1995 fors, waardoor Ohra in totaal meer dan 100.000 nieuwe polissen kon sluiten. De onderlinge – die zich graag laat voorstaan op zijn ‘non-profit karakter’ – heeft inmiddels meer dan 400.000 verzekerden in huis, die gemiddeld bijna drie polissen hebben lopen.
Zij brachten vorig jaar voor f 1.194 (1.075) aan premie in, waarvan f 730,3 (703,6) voor zorg. Die stijging was vooral te danken aan een toename van ziekenfondsverzekerden; in totaal nu ruim 40.000. Het marktaandeel in zorgverzekeringen is door de fusie met Nuts nog veel groter. Nuts telt zo’n 300.000 ziekenfonds- en 600.000 particulier verzekerden. Volgens bestuursvoorzitter B.J.J.M. Huesmann verloopt de samenwerking met Nuts na een hoop ‘troubles’ nu goed. Huesmann zei het niet expliciet, maar de verhuizing van Ohra-topman Hinse naar Nuts zal daar een flinke bijdrage aan geleverd hebben. Hinse’s plaats in de Raad van Bestuur is per 1 juni j.l. ingenomen door A.A. Kullberg (ex-Centraal Beheer).
Levenresultaat
Het resultaat van het Ohra-levenbedrijf kwam weer positief uit op f 0,9 mln. In 1994 zorgde een extra afschrijving van de hypotheken in België voor een negatief resultaat van f -3,6 mln. Die stijging was vooral te danken aan de groei van periodieke premies naar f 109,5 (80,0).
Het premie-inkomen koopsommen bedroeg f 214,3 (175,9). De eenmalige koopsomactie van maart van dit jaar, de Index Plus Koopsom die 25% extra uitkeert bovenop het AEX-rendement, heeft f 10 mln premie opgeleverd.
Teakwood Rendement Polis
De Teakwood Rendement Polis, de beleggingsverzekering in teakhout, heeft nogal onder vuur gelegen. Toch verkocht Ohra alle 13.000 polissen. “We zetten dit project niet meer voort”, zei Huesmann, “om de simpele reden dat er geen bomen meer zijn. Verder gaat het goed. De storm van kritiek is geluwd, de polishouders zijn ons trouw gebleven en de boompjes groeien goed.”
Ondanks de tegenwind is Ohra van zins de boom- en milieuprojecten uit te bouwen. De Arnhemmers starten binnenkort met twee nieuwe beleggingsfondsen: het wereldwijde Milieufonds en het Nederlandse Groenfonds. Huesmann: “Het probleem is alleen dat er in Nederland te weinig milieuprojecten zijn waarin je kunt beleggen. Staatssecretaris Vermeend zou de mogelijkheden moeten uitbreiden tot Europa.”
Eén groot project lijkt binnenkort wel van de grond te komen in Nederland: de financiering van de herbebossing via een fonds. Huesmann moest echter bekennen dat dit geen Ohra-vondst betreft, maar een plan van een concurrent. Ohra Groep 1995 1994 (x f mln) omzet 1.453 1.324 bruto premies 1.194 1.075 bedrijfskosten 170 136 w.v provisie 13 10 netto winst 40 36 levensverzekeringen bruto premies 324 256 w.v. koopsommen 214 176 periodiek 110 80 techn. resultaat 5,3 1,4 schadeverzekeringen bruto premies 870 819 w.v. zorg 730 704 ongeval/ziekte 11* auto 57* zee/transport 0* brand 27* overige varia 30* techn. resultaat 24,3 15,8 w.v. zorg 21,4 13,1 ongeval/ziekte 0,5 auto 4,2 transport 0,1 brand 3,2 overige varia -5,1 aantal medewerkers 977 849 * Het betreft hier netto-premies i.p.v. bruto.
Internet-verkoop van 100 polissen
Ohra, de eerste Europese verzekeraar op Internet, heeft vorig jaar ruim 100 verzekeringen verkocht via dit medium. Het betrof met name ziektekosten- en reisverzekeringen. Bezoekers kreeg Ohra wel veel op haar site, met name van studenten.
Naast Internet gebruikt direct-writer Ohra ook andere kanalen. Zoals een schermtelefoon (proef) en binnenkort in samenwerking met PTT Telecom en Visa de ‘chipper’ voor bankzaken. Het bureau FBA zorgt voor pensioenadvisering via tussenpersonen en natuurlijk heeft de verzekeraar een tiental Ohra-winkels in Nederland. In het najaar volgt de elfde in Utrecht. Per jaar komen er één tot twee Ohra-winkels bij.
ABP moet kiezen
Het aanvullende individuele pensioenprodukt van ABP en Ohra, bedoeld voor ABP-pensioenverzekerden, heeft sinds de start in april 1994 voor f 40 miljoen aan bruto-premies opgeleverd. Dit bedrag is opgebracht door zo’n 8.000 verzekerden.
Op 1 januari a.s. moet het ABP een keuze maken: of zelf de portefeuille gaan beheren via de eigen verzekeringspoot of de portefeuille definitief aan Ohra laten. Ohra-directeur Huesmann verwacht het eerste. “Als ik het ABP was, zou ik dat tenminste doen. In dat geval doet Ohra de polishouders wellicht een alternatieve aanbieding.
Het ABP zegt hierin nog geen beslissing te hebben genomen.
Huesmann: te weinig milieuprojecten in Nederland.

Reageer op dit artikel