nieuws

‘Employee benefits moeten via één loket lopen’

Archief

Employee benefits vormen een nieuwe golf in verzekeringsland. Het twee jaar oude bedrijf PAC (Pensioen & employee benefits Administratie Centrum) in Almere is naarstig bezig in deze werknemersvoorzieningen een dienstverlening te introduceren ten bate van werkgevers en assurantietussenpersonen. Directeur R.V. (Ruud) van der Sijde, ex-inspecteur en ex-tussenpersoon, geeft zijn visie.

‘Employee benefits moeten via één loket lopen’
door Piet Biemans
Werkgevers worden zich ervan bewust dat ze hun employee benefits moeten ‘verkopen’, zegt Van der Sijde. “Als een ondernemer een goed arbeidsvoorwaardenpakket heeft, moet hij dat bekend maken en duidelijk in geld uitdrukken waardoor het bij de werknemers en sollicitanten de waardering krijgt die het verdient”.
In het werknemerspakket zitten vaak legio mogelijkheden in de privé-sfeer: individuele aanvullingen op werknemersverzekeringen waaronder ongevallendekking, autoverzekering (wagenparken) en hypotheken. Het ‘huispakket’ (opstal, inboedel, avp) kom je nog maar in geringe mate tegen evenals rechtsbijstand. Ook de doorlopende reisverzekering van de zaak kan in sommige gevallen worden uitgebreid met een dekking voor privé-reizen.
“De mogelijkheden worden absoluut groter in de toekomst”, betoogt Van der Sijde.
In al deze voorzieningen is de vraag of deze lopen via de werkgever en wie de premie betaalt.
Als de markt van employee benefits heel goed gecommuniceerd en goed bewerkt zal worden, zal dat een flinke aderlating betekenen voor de zelfstandige particuliere markt, maar we moeten daar niet te alarmerend over doen, zegt Van der Sijde. “Verzekeraars hebben altijd al via de werkgever particuliere verzekeringen kunnen binnenhalen. Een grote groep particulieren zal er de voorkeur aan blijven geven, zijn verzekeringen los van ‘de zaak’ te regelen.”
Hoofd PZ
Een hoofd personeelszaken (pz) kan niet een diepe verzekeringskennis hebben en kan niet de finesses weten van de werknemersvoorzieningen. Het ligt voor de hand dat de werkgever alles laat regelen door een adviseur buiten het bedrijf, aldus Van der Sijde. Uitbesteding is trouwens een trend in het bedrijfsleven.
“Het hoofd pz moet een nieuwe medewerker kunnen doorverwijzen naar een adviseur buiten de zaak. Er zijn adviseurs die in een onderneming spreekuur houden. Of periodiek in eigen kantoor tijd reserveren voor een bedrijf.”
“Natuurlijk werkt dat goed. De pz-functionaris is van een stuk zorg af en weet zich bediend door een deskundig adviseur. En dat moet dan bij voorkeur één adviseur zijn voor alle werknemersvoorzieningen, dus één loket. Dat is gemakkelijk, voordelig en doelmatig.”
Ook voor de adviseur zelf is de ‘één loket’-formule de beste. “Als hij het totale pakket overziet, kan hij het beste advies geven en individuele privé-aanvullingen realiseren die aansluiten op de werkgeversvoorzieningen”.
Het kan gebeuren dat een direct writer de pensioenregeling uitvoert en een intermediairmaatschappij de ziektekostenverzekering.
“Dat strookt niet met de ‘één loket’-benadering. De werkgever zal moeten zien welke voordelen hij daarvan heeft. Ik kan me wel voorstellen dat hij kiest voor diverse verzekeraars die binnenkomen via één adviseur, maar diverse verzekeringen laten lopen via diverse adviseurs, lijkt me uit den boze omdat dan geen enkele adviseur een volledige risico-analyse voor de onderneming kan maken en een complete verslaglegging kan doen aan de werkgever. Maar de werkgever kiest. Hij kan met één pennestreek alle verzekeringen via één tussenpersoon laten lopen, inclusief zelfs posten van direct writers die het intermediair moeten aanhouden als correspondentie-adres.”
Van der Sijde gelooft in de ‘één loket’-formule en de dienstverlening van het PAC is dan ook op die formule gebaseerd.
“Ik denk dat de adviseur zijn waarde zodanig moet verkopen, dat de werkgever niet om hem heen kan en het voordeel ziet van dat éne loket, anders komt dat er niet.”
“Bij die aanpak wordt ook de verzekeraar niet geschaad, wanneer deze de werkgever maar een aantal produkten kan leveren. Hij krijgt er zijn prijs voor, dus ook zijn winstpercentage.”
Is het denkbaar dat grote ondernemingen alle gewenste verzekeringen willen afnemen van één grote verzekeraar waarmee ze on line verbonden zijn, met het oog op pakketkorting?
“Dat is geen onlogische gedachte”, aldus Van der Sijde. “Maar dan verspeelt zo’n werkgever wel het mogelijke voordeel dat een adviseur voor hem gaat shoppen, scherp inkopen dus, en dat deze adviseur de specifieke risico’s onderbrengt bij specifieke verzekeraars. De werkgever zal het premieniveau, de voorwaarden, de spreiding van risico’s en het ontbreken van een adviseur op hun waarde moeten schatten.”
Van der Sijde: “Die aanpak zou voordelig kunnen zijn, maar ik denk niet dat verzekeraars daartoe in staat zijn, anders hadden ze dat natuurlijk al lang verwezenlijkt. Zo lang we nog te maken hebben met aparte leven-nv’s, schade-nv’s, pensioen-nv’s en zorg-nv’s, die ook nog ondergebracht zijn in verschillende gebouwen, en die gebruik maken van verschillende systemen, zie ik een werkgever niet on line communiceren met een verzekeraar die alle voorzieningen doet”.
Uiteindelijk is technisch alles mogelijk, erkent Van der Sijde. “Maar dan moet de directe verbinding van de verzekeraar met de onderneming en de software (die veel onderhoudswerk vergt) voldoende rendement opleveren. En dan is nog de vraag of door die on line verbinding de dienstverlening evenredig toeneemt en de betrokken klant de aanpak waardeert.”
“Maar waarom überhaupt zou een werkgever communiceren met een verzekeraar? Daarvoor heeft hij toch zijn adviseur, tenzij hij kiest voor een direct-writer”, aldus Van der Sijde.
Zijn visie: een werkgever moet je niet rechtstreeks laten communiceren met een verzekeraar.
Bij direct writers gaat het wel zo.
“Natuurlijk kan het ook bij een intermediairmaatschappij. Technisch is alles mogelijk. Maar de verzekeraars die gekozen hebben voor het intermediair, zullen hun toegangspoort niet openstellen voor de werkgever”.
Kan een intermediairmaatschappij niet eensdeels werken via het intermediair en anderdeels direct zaken doen, bijvoorbeeld met grote concerns?
“Multichannel-distributie is gemeengoed aan het worden. Ook grote werkgevers worden echter over het algemeen bediend door adviseurs. Het kan allemaal. Alleen moet je je afvragen of het intermediair ervan gecharmeerd is wanneer er een markt ontstaat waarbij werkgevers communiceren met intermediairmaatschappijen. De verzekeraar wil dat soms wel graag, maar ik denk niet dat dat in het belang is van de adviseur.”
In de pensioensfeer komt het volgens hem voor dat intermediairverzekeraars grote concerns zonder bemiddelaar bedienen.
PAC
Het PAC nestelt zich tussen werkgevers met een collectieve pensioenregeling, het betrokken intermediair en de pensioenuitvoerder. Het bureau maakt werk van controle en beheer van de pensioenregeling en vervaardigt tevens voor elk personeelslid overzichten van geldende werknemersvoorzieningen (employee benefits) met vermelding van tekorten, bijvoorbeeld in de pensioenopbouw. In het overzicht kan o.a. worden medegedeeld wanneer de betrokken adviseur spreekuur houdt.
“Doelgroep van het PAC zijn de werkgevers die hun pensioenregeling laten uitvoeren door verzekeraars en bedrijfstakpensioenfondsen”, aldus Van der Sijde. Het PAC werft zijn klanten via assurantietussenpersonen.
Het bureau voert als het ware een schaduwadministratie. De werkgever stuurt de mutaties naar het PAC toe. De PAC-computer voert deze in zijn bestand uit. De zelfde mutaties worden tevens daadwerkelijk verwerkt door de pensioenuitvoerder. Het PAC vergelijkt vervolgens de twee bestanden. “Als wij fouten signaleren, melden wij die bij de werkgever en bij de uitvoerder. We leggen alles vast en zorgen ervoor dat mutaties kloppen. In het administratieve traject informeren we de werkgever en in het adviestraject de adviseur.”
Electronisch
Betrokken werkgevers en tussenpersonen zijn electronisch verbonden met het PAC. Dankzij de rapportage van het PAC weet het intermediair de actuele stand van de werknemersvoorzieningen en kan het zorgen voor naadloos aansluitende individuele aanvullingen.
“Wij adviseren niet en sluiten geen verzekeringen”, aldus Van der Sijde. De functie van het PAC is volgens hem een nieuw fenomeen in Nederland. “Wij zijn geen pensioenuitvoerder noch pensioenadministrateur. Wij zijn een communicatiepoort, een checkpoint tussen werkgevers, intermediair en pensioenuitvoerders, vergelijkbaar met een salarisadministratiebureau.” Pensioenregelingen die worden uitgevoerd door bedrijfstakfondsen en direct writers kennen uiteraard geen tussenpersoon en grote contracten van intermediairverzekeraars soms ook niet.
Hooguit 20 topintermediairs controleren en beheren ‘hun’ collectieve contracten daadwerkelijk, aldus de directeur. “De anderen doen het niet en kunnen het niet. Controle gebeurt ook niet door de verzekeraar. Die administreert alleen maar de gegevens die hem worden aangeleverd en gaat ervan uit dat zijn bestand foutloos is. De werkgever kan niet of nauwelijks narekenen of de gegevens kloppen die de verzekeraar hem voorschotelt.”
Gebrekkig
Bij veel verzekeraars is volgens hem het administratieve proces gebrekkig en traag. “Soms laten mutaties vele maanden op zich wachten.”
Ook bij bedrijfstakpensioenfondsen schort er het een en ander aan de uitvoering. “Zeven ervan verstrekken hun deelnemers niet eens een jaarlijks pensioenoverzicht.”
Het PAC geeft de adviseur snel inzicht in de betrokken collectieve contracten. “En inzicht is de basis voor advies.”
Het PAC heeft 7 medewerkers van wie 4 in vaste dienst. Bij de start in 1993 was de doelstelling in 4 jaren 150 tot 200 intermediairs aan het PAC te binden en circa 1000 werkgevers. Van der Sijde geeft geen gerealiseerde aantallen. “We lopen in de pas met de doelstelling.”
Met enige aarzeling zegt hij dat het PAC niet werkt in opdracht van pensioenuitvoerders, met name verzekeraars. “Helaas nog niet. We zouden wel willen. We zouden hen, denk ik, veel toegevoegde waarde kunnen leveren voor totaalklanten van employee benefits via één loket. Dat zou kunnen gebeuren via de electronische weg, zoals dat nu ook gebeurt met werkgevers en intermediair. Hoe meer geautomatiseerd is, hoe sneller wij mutaties kunnen verwerken en het inzicht kunnen vergroten.”
Het PAC is gestart met collectieve pensioenen, maar doet nu ook zorgverzekeringen en andere verzekerde personeelsvoorzieningen.
Inkomen PAC
Het inkomen van het PAC komt van werkgevers (f 110 per medewerker per jaar) voor controle en beheer en het inzichtelijk maken van de arbeidsvoorwaarden per personeelslid.
De tweede inkomstenbron zijn de adviseurs. Zij betalen voor aansluiting f 1.000 in het eerste jaar en daarna f 500 per jaar.
Het PAC richt zich op het midden- en kleinbedrijf (tot 500 medewerkers), maar het systeem heeft, qua aantal deelnemers, geen plafond. Avero promoot het PAC om het intermediair aan zich te binden. Van der Sijde: “Wij hoeven zelf geen reclame te maken. We lopen op schema”.
In presentaties van het PAC voor het intermediair constateert Van der Sijde dat tussenpersonen nog te veel produktverkoper zijn in plaats van dienstverlener. De markt zal een verandering van de beloningsstructuur forceren in die richting, denkt hij.
Ruud van der Sijde (42) startte in 1977 als leveninspecteur bij Nationale-Nederlanden. In 1982 werd hij zelfstandig tussenpersoon via aankoop van de (vooral schade)portefeuille van Lex Verburg Verzekeringen in Woerden. In 1988 richtte hij daarnaast het adviesbureau voor werkgevers ‘Pensioenpartners’ op, dat adviseerde tegen uurloon, pensioenregelingen beheerde tegen abonnementsprijs en opleidingen verzorgde. “Niemand nog in Nederland controleerde en beheerde toen collectieve pensioenregelingen”.
In 1990 kwam er een compagnon bij uit de automatiseringssector: K. Visser. Het bedrijf ontwikkelde een computersysteem voor controle, beheer en inzichtelijk maken van employee benefits. Sinds april 1993 is het operationeel. Toen kreeg het de nieuwe naam en de roepnaam PAC. Van der Sijde en Visser hebben een gelijk belang in hun onderneming. Samen hebben ze de overgrote meerderheid van de aandelen.
Van der Sijde heeft zijn assurantiekantoor verkocht.
Van der Sijde: “Geen onlogische gedachte dat de werkgever pakketkorting wil hebben”.

Reageer op dit artikel