nieuws

‘Employee Benefits geen hype’

Archief

Een enquête van de NVA onder haar leden wijst uit dat Employee Benefits (EB) geen hype is geweest die langzaam weer wegebt. Voor nagenoeg elk kantoor wordt het in de toekomst belangrijker of blijft het minstens zo belangrijk.

Van de respondenten geeft 70% aan dat zij actief is op het gebied van EB. Van deze 70% zegt 46% zich ook actief als EB-adviseur te profileren.
Ruim 22% daarvan heeft in de organisatie een speciale plaats ingeruimd voor de employee-benefits activiteiten door deze in een afzonderlijke unit uit te voeren.
Communicatie
In de enquête is onder andere gevraagd welke andere activiteiten het in EB actieve intermediair ontplooid. Communicatie met de medewerkers namens de werkgever over de geboden benefits werd door 86% van de kantoren genoemd.
Als verlengstuk daarvan werd persoonlijke financiële planning (pfp) genoemd. 75% biedt pfp aan de werknemers van een werkgever die employee-benefits klant bij het assurantiekantoor is. Voor personal-en fringe-benefits staat 68% paraat.
Het is echter niet zo dat dan ook in alle gevallen een employee-benefitsstatement verstrekt wordt. In totaal stelt 40% van de kantoren die actief is in EB, daadwerkelijk een employee-benefitsstatement op. Dat is een stijging van 30% ten opzicht van de vorige NVA-enquête uit april 1997.
Knelpunten
In de enquête twee jaar geleden werd gevraagd naar de factoren die noodzakelijk zijn om succesvol in de EB-markt te opereren. Automatisering en specialistisch personeel werden toen door 60% als succesfactoren genoemd. Uit de enquête die nu gehouden is, blijkt dat op de knelpuntenlijst automatisering en personeel op de nummers een en twee staan.
Software/automatisering werd het vaakst spontaan als knelpunt genoemd, gevolgd door gebrek aan kennis en/of ervaring en aan opleiding. Twee andere problemen zijn de administratieve verwerking op het kantoor, maar ook de adminstratie bij de verzekeraar laat te wensen over.
Als vierde knelpunt wordt genoemd het tijd- en personeelsgebrek. Hier is een samenhang met de andere punten te zien, aldus de NVA in haar conclusies. Als laatste vaak genoemd knelpunt vermelden de NVA-leden de concurrentie van marktpartijen als bedrijfsverenigingen, brancheverenigingen, uitvoeringsinstellingen, ziekenfondsen en pensioenfondsen. In de enquête van 1997 werden de direct-writers nog als belangrijkste concurrent genoemd.
Software
Softwaregebruik komt naar voren als het meest nijpende knelpunt. De NVA concludeert dat het gebruik van speciale EB-software ten opzichte van twee jaar geleden wel is toegenomen. Toen maakte namelijk maar 16% van de respondenten gebruik van een EB-software pakket. Nu is dat de helft.
Enquête
Van de 1050 leden die de NVA telt retourneerde 135 leden de vragenlijst. Uiteindelijk konden 131 vragenlijsten gebruikt worden. Ten tijde van de enquête twee jaar geleden reageerden 171 leden.

Reageer op dit artikel