nieuws

Elvia Leven ziet af van provisiewijziging

Archief

Levensverzekeraar Elvia heeft zijn offertesoftware aangepast aan de rekenrente van 3% en de nieuwe regels voor informatieverstrekking.

De vernieuwde provisiestructuur, met als doel verbetering van afkoopwaarden, wordt vooralsnog niet door Elvia ingevoerd. “Elvia kent al jaren de keuze tussen volledig doorlopende provisie óf afsluitprovisie met een stukje doorlopende provisie. Berekeningen binnen onze maatschappij hebben aangetoond dat de nieuwe, door het Verbond geadviseerde provisieregeling in overwegende mate geen verbetering van de afkoopwaarden oplevert”, aldus Mike Ofwegen, namens Elvia. Om die reden is de geadviseerde verdientermijn bij afsluitprovisie – tien in plaats van vijf jaar – bij Elvia niet gewijzigd.
De maatschappij, per januari aanstaande eigendom van Nieuwe Hollandse Lloyd, claimt de deadline van 1 augustus verder volledig te hebben gehaald. Toen was Elvia’s offertesoftware aangepast aan de Regeling Informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998 – met name openheid afkoopwaarden en de productleeswijzer – én aan de rekenrente van 3%. Ook de tweede module van de Code Rendement & Risico is verwerkt, maar dat had al per 1 juni moeten gebeuren.

Reageer op dit artikel