nieuws

Elvia introduceert aov die uitgaat van Nibud-normen

Archief

Elvia heeft een nieuwe, flexibele arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld. Ze vaart bij de invulling ervan op het kompas van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de modulair op te bouwen dekking is het gewenste netto besteedbare inkomen van de betrokken verzekerde bij een optredende arbeidsongeschiktheid.
Elvia stelt, dat zij de eerste verzekeraar in ons land is die voor het vaststellen van budgetteringsvraagstukken bij arbeidsongeschiktheid gebruik maakt van de cijfers en diensten van het Nibud. Er wordt niet alleen uitgegaan van de huidige leefsituatie, maar ook van die in de toekomst (zoals bijvoorbeeld het op een bepaalde datum vervallen van de hypotheek op het huis).
Elvia heeft aparte brochures gemaakt voor de diverse doelgroepen, dus voor zelfstandige ondernemers, directeur/grootaandeelhouders en werknemers, en ook een die specifiek gericht is op Woonlasten. Voorts is er een software-programma beschikbaar waarmee assurantiebemiddelaars volgens Elvia op eenvoudige wijze de risico’s in beeld kunnen brengen.

Reageer op dit artikel