nieuws

Elvia: consumenten weten niet wat pakketpolis is

Archief

Om het intermediair en zichzelf te helpen aan meer totaalrelaties, heeft Elvia afgelopen week haar twee bestaande pakketverzekeringen vervangen door een overkoepelende pakketpolis met in totaal 22 schade- en levensverzekeringen, onderverdeeld in de categorieën: wonen, verkeer, gezin, recreatie en leven. Het nieuwe product is toepasselijk ‘koepelpolis’ genaamd.

Voorafgaand aan de introductie van de koepelpolis heeft Elvia een consumentenonderzoek laten verrichten dat zich concentreerde op een – zo dacht Elvia – alom bekend begrip: de pakketverzekering. Tot de stomme verbazing van de Amsterdamse verzekeraar bleek de gemiddelde consument echter helemaal niet van dit fenomeen op de hoogte te zijn . Het onderzoek zou volgens Elvia daarentegen wel uitwijzen dat diezelfde consument wel degelijk geïnteresseerd is in de voordelen van zo’n pakketverzekering: pakketkorting, maandbetaling, meer overzicht etc.
Afgelopen week ontving het intermediair een mailing met informatie over het nieuwe product (voor wie het nog niet ontving: tel. 020-561.85.25).
Weglopen
De pakketverzekering van Elvia moet als antwoord dienen op het ‘weglopen’ van de simple risks naar direct-writers. Elvia constateert dat intermediairverzekeraars deze weinig adviesgevoelige productie steeds vaker aan de neus voorbij zien gaan. De relatie van de consument met de assurantie-adviseur dreigt hierdoor te verwateren.
De koepelpolis kent een kortingsregeling die begint bij twee verzekeringen. De korting loopt op van 1% (2 verzekeringen) tot 6% (7 verzekeringen of meer). Elvia verleent deze staffelkorting uitsluitend over de verzekeringen waarvan zijzelf het risico draagt. Hierdoor is de korting niet van toepassing op de autoverzekering en de uitvaart- en overlijdensrisicoverzekering. Ook tellen niet alle verzekeringen mee voor de vaststelling van het kortingspercentage. De volgende tellen wél mee: inboedel, opstal, auto (maximaal 1), gezinsongevallen, gezinsrechtsbijstand, aansprakelijkheid particulieren, caravan of pleziervaartuig, uitvaart of overlijdensrisico. De pakketkorting wordt weer wel berekend over de premies van de resterende verzekeringen.
Bij het afsluiten van een pakketpolis brengt Elvia eenmalig f 18,50 kosten in rekening. Wijzigingen of uitbreidingen kosten niets extra’s (behalve bij auto’s: f 18,50 aanmeldingskosten RDW). Per termijn (desgewenst maand, kwartaal, half jaar of jaar) betaalt de klant f 1,25.
Op verzoek kunnen bestaande Elvia polissen per eerstkomende premievervaldatum worden overgesloten naar de nieuwe koepelpolis.
De koepelpolis gaat vergezeld van een logo dat verdacht veel wegheeft van dat van het sportmerk Nike.
Deze man heeft volgens de reclame-uitingen van Elvia nog nooit van een pakketverzekering gehoord. Hij is overigens niet de enige.

Reageer op dit artikel