nieuws

Elfstedenpolis bestaat al langer

Archief

De Elfstedenpolis waarmee vakantiegangers hun reis tegen gehele of gedeeltelijke vergoeding kunnen onderbreken om aan de Friese schaatstocht deel te nemen is deze winter niet voor het eerst aan de man gebracht.

In tegenstelling tot berichtgeving in de media bestaat de Elfstedenpolis al drie jaar. Schaatsliefhebbers kunnen hun vakantie afbreken, onderbreken of de aanvang van de vakantie opschorten als de Elfstedentocht onverwacht doorgang vindt. Het Amsterdamse makelaarskantoor Lugt Sobbe & Co introduceerde de polis. Het kantoor is onder meer gevolmachtigde van Lloyd’s of London.
Assurantiekantoor Van der Meer in Lekkum (Fr.) is een van de tussenpersonen die namens het Amsterdamse volmachtkantoor verzekeringen heeft afgesloten. De Friese tussenpersoon heeft bij het scheiden van het afgelopen jaar ongeveer tien Elfstedenpolissen afgesloten. De tientallen Elfstedenpolissen die het kantoor in het nieuwe jaar verwerkte, vallen niet onder de polisvoorwaarden, aangezien een minimum afsluitingstermijn wordt gehanteerd van tien dagen voor het plaatsvinden van de schaatstocht. Vakantie vierende Elfstedendeelnemers moeten dus hun polis voor de kerst hebben geregeld.
Jaarlijks sluiten enkele tientallen Elfstedenrijders een verzekering af om bij de tocht der tochten aanwezig te kunnen zijn. De premie bedraagt 50 cent per f 100 per dag. Afhankelijk van de aanmeldingsdatum is de dekking 100% (ten minste 45 dagen voor de tocht), 60% (30-45 dagen van tevoren), 50% (20-29 dagen van tevoren) of 40% (10-19 dagen van tevoren).

Reageer op dit artikel