nieuws

Elf procent groei bij NVA-kantoren

Archief

De inkomsten uit assurantiën en financiële diensten zijn bij de NVA-kantoren vorig jaar gemiddeld met 10,7% gestegen. De kosten namen evenwel met 14,8% toe.

Volgens het bedrijfsvergelijkend onderzoek – uitgevoerd door het Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM) – is het economische resultaat door de kostenstijging gedaald naar 15,4%. De grootste kostenpost (61%) wordt gevormd door het personeel. Het aantal personeelsleden bij NVA-kantoren nam vorig jaar met bijna 11% toe.
Aan de inkomstenkant was de levensector weer de meest gunstige. De inkomstengroei van 10,9% is dit keer een fractie hoger dan die in de schadesector (+10,4%). De stijging van de schadeprovisies hield daarmee gelijke tred met de premiestijging van 10,3%. De grootste stijging vond plaats in de branche Medische varia (+14,8%), de laagste in Brand (+8,9%).

Reageer op dit artikel