nieuws

Elbers van den Berg ziet brood in asbest

Archief

Het expertise- en taxatiebureau Elbers van den Berg zegt veel te verwachten van de fiscale mogelijkheden voor bedrijven om asbest uit bedrijfspanden te laten verwijderen. Met ingang van het nieuwe jaar beschikt het expertisebureau daarom over een aparte ‘Milieu BV’ dat het onderzoek naar asbest in gebouwen zal coördineren.

Directeur Cor van den Berg voorziet een grote stroom van onderzoeksopdrachten voor de nieuwe milieu-tak van zijn bedrijf. Het expertisebureau heeft onder meer in verband met de te verwachten opdrachten, twaalf van haar experts opgeleid tot Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA). Voor het vervolgonderzoek en de verwijdering van het asbest werkt het expertisebureau nauw samen met het in asbest gespecialiseerde onderzoeksbureau Search te Heeswijk.
Arbowetgeving
Volgens Van den Berg zijn er diverse redenen aan te wijzen voor de groeiende belangstelling voor asbest. “Allereerst is er de nieuwe Arbowetgeving die bedrijven verplicht een bedrijfsnoodplan op te stellen. In dat noodplan dient onder meer vastgelegd te worden welke (gevaarlijke) materialen er in het bedrijfspand aanwezig zijn.”
“Daarnaast is er een toenemende pressie vanuit de overheid om bedrijven een milieu-aansprakelijkheidsverzekering aan te laten schaffen. Een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in het bedrijfspand vóór het aangaan van het risico door de verzekeringsmaatschappij is in zo’n geval voor alle betrokkenen erg verstandig.” Ook voor bestaande opstalverzekeringen, waarbij veelal wordt uitgegaan van 10% van de verzekerde waarde voor opruimingskosten, is het van belang om te weten of er asbest in het pand aanwezig is. Van den Berg: “Indien dat het geval is, zijn de opruimingskosten al snel een veelvoud van die 10% Stel je voor: een uitgebrand winkelpandje in het centrum van de stad. Als daar asbest bij vrijkomt, moet toch een aardig deel van het centrum afgezet en ontruimd worden.”
Fiscaal aantrekkelijk
“Nog maar kort geleden is duidelijk geworden dat de onderzoekskosten, inclusief de kosten voor verwijdering van het asbest over een aantal jaren in mindering gebracht mag worden op het bedrijfsresultaat van de betreffende onderneming. Zodoende kan het bedrijf een ‘asbestpotje’ vormen om de verwijdering van het gevaarlijke materiaal te bekostigen. Hiermee is het voor bedrijven aantrekkelijker geworden om het asbestprobleem daadwerkelijk aan te pakken en op voorhand de financiële gevolgen te laten vaststellen.”
Van den Berg zegt bedrijven en instellingen te kennen waar de aanwezigheid van asbest zelfs bedreigend is voor de continuteit van de onderneming. “Ik weet van een ziekenhuis – nee, ik noem geen namen – waar je als patiënt zóveel kans loopt om asbestvezels binnen te krijgen, dat je je kunt afvragen of het voor je gezondheid verstandig is om daar opgenomen te worden. Een typisch geval van spuit-asbest.”
Nieuwe organisatie
Elbers van den Berg Milieu gaat een onderdeel vormen van de nieuw op te richten Elberg Groep (eigendom van Jos Elbers en Cor van den Berg). De groep zal verder bestaan uit de werkmaatschappijen Elbers van den Berg Brand, -Taxatie en -Versnel (aansprakelijkheid en letselschade).
Het expertisebureau zal bovendien binnenkort zijn vestigingen in Ridderkerk, Amsterdam en Rotterdam verplaatsen en verhuizen naar een nieuwe centrale locatie in Waddinxveen (Tweede Bloksweg 4). Volgens Cor van den Berg, nu nog gezeten in het dure kantoorpand op de 13e verdieping het WTC te Rotterdam, is de beslissing om te verhuizen niet alleen genomen uit een bezuinigingsoogpunt. De verhuizing heeft volgens hem een gunstig effect op de efficiency, de logistiek, de communicatie en het automatiseringssysteem. Het kantoor in Waddinxveen ligt bovendien erg gunstig ten opzichte van snelwegen en de woonplaatsen van veel van de dertig voor het bedrijf werkzame experts.
Cor van den Berg: “Asbestonderzoek is fiscaal aantrekkelijk”.

Reageer op dit artikel