nieuws

Eindstand SER-register: 20.086

Archief

Bij de jongste jaarwisseling telde het Wabb-register van de SER nog 20.086 inschrijvingen, na een daling van bijna honderd in de loop van 2005. Het gaat hier om de slotstand van dit register, want per 1 januari is de Wabb opgevolgd door de WFD; het daaraan gekoppelde vergunningensysteem wordt uitgevoerd door toezichthouder AFM.

Het aantal A-inschrijvingen in het SER-register beliep bij de jaarwisseling 3.484. Er was over 2005 sprake van een daling van 54 inschrijvingen als gevolg van 107 nieuwe inschrijvingen en 161 doorhalingen.
Het aantal B-inschrijvingen eindigde op 16.602 en dat zijn er 44 minder dan in begin 2005, als resultante van 1.334 nieuwe inschrijvingen en 1.378 doorhalingen.
Bij elkaar vonden er vorig jaar 1.441 inschrijvingen en 1.539 doorhalingen plaats. Daarmee nam het totale aantal ingeschreven tussenpersonen wederom iets af tot 20.086 (20.184).
Het aantal gevolmachtigde agenten daalde in 2005 van 406 naar 398. Het aantal verleende volmachten daalde naar 1.905 (1.942).
Buitenlanders
Op basis van de Europese regelgeving zijn in het register 85 buitenlandse tussenpersonen ingeschreven. Spiegelbeeldig zijn in totaal 133 Nederlandse tussenpersonen voorzien van een verklaring voor bemiddelingsactiviteiten elders in de Europese Unie. Daarvan zijn er drie in 2005 uitgereikt.
Met de inwerkingtreding van de WFD is tevens een nieuwe EU-richtlijn geïmplementeerd voor grensoverschrijdende dienstverlening. Daarbij geldt dat men op basis van de vergunning van de nationale toezichthouder een ‘Europees paspoort’ kan aanvragen voor dienstverlening elders in de EU.
Verklaring vakbekwaamheid
Vorig jaar ontving de SER in totaal 21 verzoeken om afgifte van een ‘Verklaring van vakbekwaamheid’ voor het assurantiebemiddelingsbedrijf. Van de aanvragen zijn er twee ingewilligd en negentien afgewezen, hetzij omdat niet aan de vereisten werd voldaan, hetzij omdat de praktijktoets niet succesvol werd afgelegd.
Voor de uitoefening van het gevolmachtigdenbedrijf werden in 2005 vijf aanvragen ingediend waarvan er één is ingewilligd en vier werden afgewezen.

Reageer op dit artikel