nieuws

Eindloonregeling verliest terrein

Archief

De pensioenregeling op basis van eindloon verliest verder terrein, ten koste van de middelloonregeling. De beschikbare-premieregeling blijft een bescheiden positie innemen.

Dat stelt onderzoeksbureau Heliview op basis van een onderzoek onder ruim vijfduizend bedrijven met vijfhonderd of minder werknemers. Het aantal bedrijven met een collectieve pensioenregeling op basis van eindloon is gedaald van 66% in 1999 naar 61%; in 1998 was dit percentage nog 71%. Het aantal vestigingen met een middelloonregeling nam toe van 26% naar 30%.
Als reden om vast te houden aan eindloonregelingen noemen bedrijven onder meer: eindloonregelingen bieden de werknemer een beter pensioen bieden, cao-afspraken schrijven het voor, of een eindloonregeling is een stimulans voor de werknemer om carrière te maken.
Regelingen op basis van een beschikbare premie zijn nog altijd vrij zeldzaam: net als in 1998 en 1999 kent slechts 3% van de onderzochte bedrijven zo’n regeling. Bij 17% van de bedrijven geldt nog een VUT-regeling, tegen 21% een jaar daarvoor.
Volgens een ruwe schatting zijn 4,7 miljoen werknemers (bij vestigingen met 1-500 werknemers) collectief verzekerd, naar schatting 64% van alle werknemers in dit marktsegment. Hoe groter de bedrijfsvestiging, hoe groter het aandeel werknemers dat aan de collectieve pensioenregeling meedoet. Ook per branche zijn er grote verschillen: het aandeel werknemers binnen de overheid dat collectief is verzekerd, bedraagt 91%, binnen de horeca slechts 56%.

Reageer op dit artikel