nieuws

Eindloonregeling blijft populair

Archief

Pensioenregelingen waarbij de uitkeringen gerelateerd zijn aan het laatste verdiende salaris, zogenoemde eindloonregelingen, blijven populair.

In 1997 kende 69,0% van de 973 onder toezicht staande pensioenfondsen een eindloonregeling. Dat is slechts 0,9% minder dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit de door de Verzekeringskamer uitgegeven Pensioenmonitor 1997.
De door het kabinet gestimuleerde middelloonregelingen werden door 15,7% (14,9%) van de fondsen uitgevoerd. Het daarbij behorende aantal deelnemers daalde echter van 24,2% naar 23,7%. Het aantal werknemers dat momenteel een eindloonpensioen opbouwt, steeg daarentegen iets tot 74,1% (73,6%).
De 973 pensioenfondsen herbergen op dit moment 4,7 (4,5) miljoen deelnemers, 5,7 (5,7) mln slapers en 1,7 (1,8) mln pensioentrekkers. Van de 4,7 mln deelnemers is 83% (72%) aangesloten bij een bedrijfs- of beroepspensioenfonds.
De opkomst van de beschikbare premieregeling – een pensioensysteem waarbij de deelnemer de tot zijn beschikking gestelde premies naar eigen inzicht moet beleggen – blijft zeer gering. Eind vorig jaar voerde 2,1% (1,7%) van de pensioenfondsen zo’n regeling uit. Daarbij hoort 0,2% van de 4,7 mln deelnemers.

Reageer op dit artikel