nieuws

Eindelijk CAR-verzekering voor Amsterdamse Noord-Zuidlijn

Archief

De gemeente Amsterdam kan na vier jaar een volledige CAR-verzekering sluiten voor de bouw van de Noord-Zuidlijn. De gemeenteraad wilde de CAR-polis voor de negen kilometer lange metrolijn bij de start van het project in 2003 niet sluiten, wegens een te hoog premieniveau en een moeizaam verlopend intekenproces.

Per 1 januari 2005 kon een sectie, de aansprakelijkheid ten opzichte van derden, worden verzekerd bij Lloyd’s. En als de betrokken Raadscommissie op 22 maart het groene licht geeft, zal er op korte termijn ook dekking zijn voor de overige twee secties van de CAR-verzekering: het werk en de eigendommen van de opdrachtgever. De verzekeraars van deze secties zijn Allianz en Delta Lloyd, die samen 49% van het risico dekken, en een combinatie van HDI en Gerling. Dat is het resultaat van een marktverkenning door VGA.
Maatregelen DNB
Het totaal verzekerde bedrag is _ 1,1 mld. De totale kosten voor verzekering bedragen _ 36,05 mln, waarvan _ 4 mln premie voor Lloyd’s en _ 10 mln premie voor de overige verzekeraars. In de verzekeringskosten is ook een reservering van _ 10 mln begrepen voor onverzekerde schades en schades die onder het eigen risico vallen. De rest van het bedrag, ruim _ 12 mln gaat op aan courtage, risicobewaking, schadepreventie, de organisatie van het Schadebureau en reeds eerder gemaakte kosten.
Lange tijd nam Amsterdam een groot deel van het risico voor eigen rekening, maar dat stuitte op bezwaren van De Nederlandsche Bank, die aankondigde hier per 1 april maatregelen tegen te zullen nemen. Het is dus nu of nooit voor de gemeente. “Het is welhaast uitgesloten dat een nieuwe kans op een CAR-verzekering zich zal voordoen”, aldus de raadsvoordracht van B&W.
van de bouw van de Noord-Zuidlijn voor eigen rekening.

Reageer op dit artikel