nieuws

Einde voor Onderlinge Shell

Archief

Het Medisch Steunfonds, de onderlinge ziektekostenverzekeraar voor Shell-personeel en gepensioneerden met zo’n 50.000 verzekerden, zal in het nieuwe zorgstelsel naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen blijven voortbestaan. Shell Nederland werkt aan een nieuwe, collectieve regeling bij een externe verzekeringsmaatschappij. 

Afgelopen jaar heeft de Onderlinge van Shell een kapitaalsinjectie van € 7,3 mln gekregen om de solvabiliteit op peil te houden. Het Medisch Steunfonds had in 2004 een inkomen van € 85,7 (72,8) mln, waarvan € 41,3 (36,7) mln aan premies, € 36,2 (34,0) mln aan bijdragen van Shell en € 21,7 (21,1) afkomstig uit de pooling van standaard(pakket)polissen. De totale schade kwam uit op € 83,1 (79,1) mln. Het nettoresultaat kwam uit op € 1,5 (-4,5) mln.

Reageer op dit artikel