nieuws

Einde spontane mededelingsplicht

Archief

Einde spontane mededelingsplicht

DAT IS PAS /ALWEER 25 JAAR GELEDEN
Het opkomend consumentisme had 25 jaar geleden ook zijn uitwerking op de Hoge Raad. Ons hoogste rechtscollege nam destijds afstand van de ‘spontane mededelingsplicht’ bij het sluiten van verzekeringen. Als verzekeraars willen weten of een kandidaat-verzekerde een strafrechtelijk verleden heeft, moeten zij daarover een gerichte vraag in het aanvraagformulier opnemen, berichtte AM in nummer 5 van 1982.
Genoemd oordeel velde de Hoge Raad in een art. 251 WvK-zaak (verzwijging). Van een aanvrager kan in beginsel niet worden gevergd dat deze spontaan overgaat tot opgaven omtrent een strafrechtelijk verleden, “dat zijn persoonlijke levenssfeer diepgaand kan raken en waarvan de bekendheid bij derden zijn maatschappelijke positie ernstig kan schaden”.
Stond in de vorige aflevering van deze rubriek dat de belangstelling voor lezingen bij assurantieclubs destijds sterk was teruggelopen, die vaststelling werd gelogenstraft door een bijeenkomst van de Rotterdamse assurantieclub VPV. Een discussieavond over het thema ‘verzwijging’ trok begin maart 1982 maar liefst vierhonderd belangstellenden.
Duizendste NBVA-lid
Verder in AM 5 uit 1982 een bericht over het voltallige bestuur van de NBVA dat het assurantiekantoor Lindeman in Nootdorp overviel. Lindeman werd verwelkomd als duizendste lid van de standsorganisatie. Het aantal leden groeide aanvankelijk lichtjes door, maar in de jaren negentig zou onder meer de schaalvergroting ertoe leiden dat het ledental geleidelijk aan zakte richting 850 (2002). Vervolgens ging het weer in opwaartse richting, tot 992 begin 2007.
Waarde assurantieportefeuilles
De Stichting Dienstverlening NVA liet 25 jaar geleden haar licht schijnen over de ontwikkeling van de waarde van assurantieportefeuilles. Door de toeneming van het aanbod in het begin van de jaren tachtig stonden de prijzen onder druk. Andere factoren vormden de stijging van de marktrente, de gemakkelijker opzegbaarheid van (bijvoorbeeld tienjarige) contracten en de algemene economische situatie. “Een goede assurantieportefeuille bracht twee à drie jaar geleden bij verkoop mét een concurrentiebeding soms wel drie maal de jaarprovisie op. Nu al is de prijs teruggelopen tot rond twee maal die provisie”, aldus AM in 1982.
Het totaal aantal inschrijvingen in de (intermediair)registers A, B en C van de SER was 25 jaar geleden gestegen tot iets boven de 30.000. Het register van de AFM telt er anno nu zo’n 12.000.
Verkorting werkweek
Begin 1982 bleken de vakbonden het oneens te zijn over de verkorting van de werkweek. De dienstenbonden van FNV en CNV wilden naar een 36-urige werkweek. De Unie BLHP en de Vereniging Kaderpersoneel Bank- en Verzekeringswezen (VKBV) zagen deze arbeidsduurverkorting van vier uur niet zitten. “Wij vrezen dat dit extra onbetaald overwerk voor middelbaar en hoger personeel betekent.”

Reageer op dit artikel