nieuws

Einde aan gemeentehypotheek

Archief

Het kabinet gaat de Wet financiering decentrale overheden (Fido) wijzigen zodat decentrale overheden (onder meer gemeenten en provincies) geen hypotheken tegen gunstige voorwaarden meer kunnen verstrekken aan het eigen personeel

“Wij vinden dat er dan met publieke middelen risico wordt gelopen zonder dat er een publiek doel wordt gediend.” Vorig jaar was door het toenmalige kabinet al een dergelijk verbod aangekondigd voor gemeenten. Het verbod geldt alleen voor nieuwe leningen; het aantal bestaande hypotheekleningen door lagere overheden bedraagt naar schatting ruim 17.000.

Reageer op dit artikel