nieuws

Eikehout

Archief

Eikehout

Het debat in de Tweede Kamer over de natura-uitvaartverzekering draaide voor een belangrijk deel om de kwestie: verenigingen versus commerciële ondernemingen. Minister Zalm onthulde op een gegeven ogenblik: “Ik ben zelf lid van de AVVL, maar ik heb geen enkele binding met deze vereniging. Ik zie dit gewoon ook als een verzekering die je sluit”. Hij verklaarde er zeer gelukkig mee te zijn, dat een grote vereniging als de AVVL onder wettelijk toezicht gaat vallen. Woordvoerder Smits van het CDA: “Het blijkt, dat de minister een kenner is van het natura-uitvaartgebeuren. Ik zou zijn kennis kunnen testen door hem de vraag voor te leggen, hoe je de actuariële levensduur van eikehout bepaalt en wat dat feitelijk is? Wellicht dat ie daar straks een antwoord op heeft”. Dat antwoord bleef uit. Maar er kwam nog wel een reactie van RPF-fractievoorzitter Van Dijke op de uitlatingen van Zalm. “Ik wil opmerken dat de AVVL juist een commercieel werkende club is en dus geen vereniging is.” Zalm schoorvoetend: “In de afkorting zit nog het verenigingskarakter, maar ik weet niet wat de huidige rechtsvorm is”.
Moet je ‘horen’ (I)
We gaan nog even terug naar de dag waarop de jongste nieuwjaarsbijeenkomst van de NBvA werd gehouden in Schouwburg Orpheus in Apeldoorn. Op het bondsbureau van de NBvA in Tiel rinkelde om kwart voor vijf de telefoon. De dienstdoende oppas kreeg een danig uit diens humeur zijnd lid van de club aan de lijn: “Kunt u mij doorverbinden met iemand die mij kan helpen met een dringende vraag over retourprovisie!” “Nou, dan kunt beter even Apeldoorn bellen, want daar zitten de deskundigen.” “Wat krijgen we nou! Ik heb toch Tiel aan de lijn, is het niet!?” “Jazeker. Maar maakt u zich verder niet druk, dan zal ìk voor u wel even Apeldoorn bellen…?” … tuut, tuut, tuut.
Moet je ‘horen’ (II)
Enkele weken geleden verscheen er een uitspraak van de Hoge Raad in een fiscale zaak. Ter bescherming van de privacy was de naam van het betrokken bedrijf weergegeven met de vanouds bekende afkorting van het latijnse non nominandus: NN. Gevolg: een ANP-journalist veronderstelde, dat het om Nationale-Nederlanden ging en niet om ‘de niet te noemen betrokkene’. Verder gevolg: er verschenen diverse publicaties over een belastingkwestie van Nationale-Nederlanden. Tijdens de NBvA-nieuwjaarsbijeenkomst antwoordde Goos Geursen (FHV/BBDO) op een vraag over een keuze-vraagstuk in de toekomst: “Het wordt geen kwestie van òf-òf, maar van èn-èn!” Vlakbij ons in de zaal zat een hele reeks mensen van de bekende Oranje-firma te glimmen, want zij hoorden Geursen zeggen: “Het wordt geen kwestie van òf-òf, maar van NN!”
Geen survival
Dertig medewerkers van Reaal kregen dit jaar in het kader van de gewenste teambuilding iets anders voorgeschoteld dan een survival-weekend in de Ardennen. Omdat de maatschappij zojuist een nieuwe sociaal- èn milieubewuste beleggingsverzekering heeft ontwikkeld, wilde Reaal bij deze aspecten aansluiten. Daarom kregen de dertig medewerkers twee weken geleden de opdracht een nog te openen asielzoekersschool in het groen te zetten. En in plaats van naar de Ardennen toog het gezelschap naar de Haagse Junostraat, waar 200 meter bielzen en 270 coniferen tot een mooie groenvoorziening werden gecomponeerd.
Soort Air Miles?
Zou een cliënt van de Hillegomse bemiddelaar Arnoud W. Bosch in de ban zijn geraakt van de Air Miles en andere ‘spaarkortingen’? Dit schreef hij namelijk aan zijn assurantieman: “Aangezien ik nog steeds niet in het bezit van een auto ben, verzoek ik u nogmaals om mijn verzekering onmiddellijk te beëindigen. Tevens verzoek ik u om tot terugbetaling over te gaan van door mij aan u tot augustus 1995 betaalde premie. Als laatste verzoek ik nu nog om tot uitkering over te gaan van mijn premie, welke ik bij u in de loop der jaren door middel van het bonus/malus-systeem heb opgebouwd.”
Kalender-prijs
De kalender 1995 ‘Verzekerd evenwicht’ van de Industrie Divisie Nederland van Winterthur is tijdens de internationale kalendertentoonstelling in het Duitse Stuttgart in de prijzen gevallen. Uit een totaal van 900 kalenders uit 20 landen werd deze Nederlandse inzending bekroond met de Internationale Kodak Fotokalenderprijs 1995. Bij Winterthur is de onderscheiden kalender onderdeel van een klantgerichte marketing- en communicatiecampagne.

Reageer op dit artikel