nieuws

Eigenwijs

Archief

De Stichting Assurantie Cursussen (SAC) werkt niet langer mee aan de oprichting van een nationaal opleidingsinstituut voor het verzekeringswezen

Met het besluit brengt de SAC, zelf al goed voor eenderde van het aantal cursisten in ons land, het toch al vrij moeizaam verlopende overleg een fikse slag toe. Op het jubileumcongres van assurantieclub ABC vorig najaar stonden de neuzen van alle direct belanghebbenden bij het assurantie-onderwijs nog in dezelfde richting. Unaniem was men het erover eens dat het assurantie-onderwijs naar een (veel) hoger plan moest worden getild. En met name de SVV liet er, bij monde van voorzitter Jan Verheij, geen misverstand over bestaan dat het verzekeringstechnisch onderwijs dringend moest worden uitgebreid met commerciële en overige vaardigheden. Op dit punt onder meer twijfelt de SAC aan de daadkracht van de SVV en verlangt het eerst keiharde waarborgen voordat het fusiepad wordt opgegaan. Een verrassende opstelling, te meer omdat eerder wél een strategische notitie werd ondertekend waarin deze uitgangspunten zijn vastgelegd. De inhoud van deze notitie geeft echter onvoldoende zekerheid, stelt de SAC nu. Alsof het opleidingsinstituut niet volledig bij de opstelling ervan betrokken is geweest. De oorzaak van het (tijdelijk) afhaken van de SAC kan ook zijn ingegeven door het als tweede genoemde motief: de zorg over de financiële positie van andere opleidingsinstituten. Deze zorg lijkt niet ongegrond na het vinden van ‘lijken in de kast’ bij de SAOR, de Rotterdamse fusiepartner in het op één na grootste opleidingsinstituut AOC. Hiertegen pleit dat alle deelnemende opleidingsinstituten werken met een batig saldo en er een werkgelegenheidsgarantie is afgegeven voor hun personeel. Een financieel onderzoek vóór de fusie zou alle vrees volledig kunnen wegnemen dat de SAC als grootste en dus financieel krachtigste opleidingsinstituut straks het gelag mag betalen. Resumerend lijkt het opstappen van de SAC uit het overleg veel meer te zijn ingegeven door de drang naar ‘empire-building’, behartiging van eigen belangen en door wantrouwen waaraan de opleidingsinstituten en eerder de assurantieclubs zich al veel te lang hebben schuldig gemaakt. Dit laat onverlet dat de SAC, als grootste opleidingsinstituut en mede-ondertekenaar van de startnotitie, het zich niet kan permitteren werkeloos aan de kant te blijven staan. Adel verplicht. Het kan niet zo zijn, dat anderen de kar uit het moeras mogen trekken en je er zelf pas wilt opspringen als aansluitend alle lichten op ‘groen’ staan. Laat het een goed voornemen zijn en blijven dat er dit jaar een nationaal opleidingsinstituut zal staan waarin alle opleidingsinstituten verenigd zullen zijn. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel