nieuws

Eigenrisicopolis laatste bouwsteen voor Allianz InkomensCombinatie

Archief

Met de introductie van een WGA-EigenRisicoverzekering completeert Allianz Inkomensverzekeringen binnenkort zijn assortiment. Dit inmiddels één jaar actieve onderdeel van Allianz Schade onderstreept de jongste uitbreiding op 4 september met een congres in vestigingsplaats Alphen aan den Rijn.

De WGA-EigenRisicoverzekering kan als zelfstandige verzekering worden gesloten, maar wordt vooral gezien als onderdeel van de nu tot stand gekomen Allianz InkomensCombinatie. Deze kent als basis de conventionele verzuimverzekering en verder WGA-aanvullingspolissen en een WIA-Excedentverzekering.
Worden in de InkomensCombinatie naast de verzuimverzekering één, twee of drie andere verzekeringen gesloten, dan wordt een premiekorting van respectievelijk 2, 3 of 4% verleend. Bovendien vervallen de toeslagen voor termijnbetaling.
Crawford
Als eigenrisicodrager is de werkgever op het terrein van re-integratie niet meer aangewezen op het UWV. De WGA-EigenRisicoverzekering van Allianz voorziet in dienstverlening door Crawford Continuïteit Care.
Dit betekent dat de betrokken werkgever vanaf de eerste ziektedag van een werknemer terzijde kan worden gestaan door Crawford.
Werkgevers die eigenrisicodrager willen worden, kunnen op twee tijdstippen in het jaar het publieke stelsel verlaten. Om per 1 januari 2008 eigenrisicodrager te worden voor de WGA, dient de aanvraag uiterlijk 26 september bij de verzekeraar binnen te zijn. Indien het bedrijf te maken heeft met gedeelte arbeidsongeschikte of langdurig zieke werknemers, is het uitstappen uit het publieke bestel meestal geen optie, waarschuwt Allianz.

Reageer op dit artikel