nieuws

Eigen ziekengeld- polis acteurs

Archief

Voor de dekking van het ziekteverzuimrisico in de wereld van de toneelgezelschappen is de onderlinge waarborgmaatschappij Theater opgericht.

Deze onderlinge is gelieerd aan het pensioenfonds Theater, dat vorig jaar is ontstaan door de fusie van de pensioenfondsen voor toneel- en mimespelers.
De ziekengeldverzekering voorziet in een uitkering (70% van het loon plus de werkgeverslasten) gedurende een periode van achttien maanden. De verzekering is op stop-lossbasis herverzekerd bij Alhermij. De doelgroep bestaat uit ongeveer veertig werkgevers, voornamelijk toneelgezelschappen, met in totaal 1.200 werknemers. Directeur van Theater is Maarten van Schaik, die tevens directeur is van de levensverzekeringsmaatschappij Kunst en Cultuur.

Reageer op dit artikel