nieuws

Eigen vermogen Reaal-dochter Hooge Huys wordt uitgebreid

Archief

Het eigen vermogen van Reaal-dochter Hooge Huys wordt dit jaar uitgebreid. De kapitaalsverhoging is nodig door integratie van de portefeuilles van Helvetia en Reaal Intermediair. Hoe groot de kapitaalsuitbreiding zal zijn, is afhankelijk van de invloed van de over te dragen portefeuilles op de solvabiliteitseisen.

Volgens Hooge Huys-directeur financiën en organisatie J.C.M. Schoen RA is de mate van kapitaalsuitbreiding nog niet aan te geven. “Alles bepalend daarvoor is wie wat zal gaan overdragen. Reaal bijvoorbeeld heeft substantiële premievrije portefeuilles opgebouwd. De vraag is of, en zo ja welk deel van die portefeuilles zullen worden overgedragen en hoe veel groter daardoor het solvabiliteitsbeslag wordt.”
Het streven is volgens Schoen om de portefeuille-overdracht(en) nog dit jaar af te ronden.
Bijna f 800 mln premie
De geïntegreerde bedrijven van Hooge Huys, Helvetia en Reaal Intermediair die onder eerstgenoemde naam hun activiteiten voortzetten, hebben over 1995 een bruto premie-inkomen behaald van f 783 mln, waarvan f 597 mln levenpremies en f 186 mln schadepremies.
Voor de samenvoeging van de bedrijven is 2 jaar uitgetrokken. “Niet alleen portefeuille-overdrachten, maar met name de verhuizingen van activiteiten en personeel zullen veel aandacht en tijd vragen”, aldus Hooge Huys. De nieuwe combinatie heeft 627 medewerkers in dienst.
De afzet van unit-linked-polissen (ParticipatiePlan) door Hooge Huys zou vorig jaar zeer succesvol zijn verlopen. “De verkoop van deze produkten maakt meer dan 50% van onze produktie nieuwe verzekeringen uit”, aldus Hooge Huys.
De beleggingsportefeuille voor rekening en risico van polishouders werd in 1995 verdubbeld tot f 140,6 (71,4) mln en omvat 5% van de totale portefeuille voor beleggingen.
De portefeuille hypothecaire leningen groeide minder fors dan voorheen en beliep eind vorig jaar f 954 (736) mln, waarvan f 627 (457) mln spaarhypotheken. Hooge Huys 1995 1994 (bedragen in f mln) omzet 793 694 w.v. premie-inkomen 597 519 bedrijfskosten 150 131 netto resultaat 24 20 Levensverzekeringen premie-inkomen 501 438 w.v. individueel 484 418 koopsommen 116 97 technisch resultaat 12 3 Schadeverzekeringen premie-inkomen 96 81 w.v. medische varia 11 12 auto 59 43 brand 20 19 overige varia 6 6 technisch resultaat -5 -7 w.v. medische varia -2 2 auto -8 -8 brand 3 -0 overige varia 1 -0 Medewerkers 439 520

Reageer op dit artikel