nieuws

Eigen Risico Variant ZA

Archief

“Naar aanleiding van het artikel in AM 15 van 4 augustus (pag. 30) reageer ik op de Eigen Risico Variant die de Zwolsche Algemene als “unieke ziektenkostenvariant voor het MKB” in de markt heeft gezet.

Bij het product Eigen Risico Variant betaalt de werkgever het afgesproken eigen risico en de werknemer de gehele premie. Ik vind dat het eigen risico op deze manier eerder consumptiebevorderend dan consumptieremmend werkt. Immers: de werknemer wordt niet gestimuleerd om de kosten te beperken. In de praktijk zal vermoedelijk blijken dat naast de premie ook het eigen risico wordt geconsumeerd.
Verder acht ik het een groot risico voor de werknemer dat de MKB-werkgever, ondanks de beoogde storting op een risicoloze renterekening, niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.
Het verbaast ons dat, het destijds door Geové geïntroduceerde Bazoflex-zorgproduct (een product dat een zeer consumptieremmend effect heeft) zoveel vragen heeft opgeroepen, terwijl nu kennelijk geen enkele reactie in de markt wordt waargenomen.”
Huib C.Esser directeur Emben Services adviseurs in werknemers-voorzieningenEmployee Benefits

Reageer op dit artikel