nieuws

Eigen risico standaard(pakket)polis stuk hoger

Archief

Het eigen-risicobedrag op de standaard(pakket)polissen wordt volgend jaar verhoogd van € 54 per polis naar € 250 per verzekerde met een maximum van € 500 per polis. De verhoging van het eigen-risicobedrag heeft te maken met de invoering van de no-claimregeling van € 250 voor ziekenfondsverzekerden. De particuliere standaard(pakket)polissen sporen namelijk qua dekking en voorwaarden vrijwel geheel met de ziekenfondsverzekering. Tegenover de verhoging van het eigen-risicobedrag staat dat de standaard(pakket)polissen volgend jaar goedkoper worden. Volgens de Rijksbegroting (de verhogingen moeten nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd) daalt de jaarpremie voor de standaardpolis (voor volwassen verzekerden tot 65 jaar) met 9,1% naar € 1.326. De jaarpremie voor de standaardpakketpolis (voor 65+ en 65-) en voor de standaardpolis voor 65-plussers met 6,6% naar € 1.704. Ook de studentenpremie worden verlaagd.

 

Reageer op dit artikel