nieuws

Eigen Huis pleit voor clausule bij uitbetaling levenpolis

Archief

Vereniging Eigen Huis raadt leden aan om bij het laten uitkeren van een levensverzekering een clausule op het uitkeringsformulier op te nemen

“Als de verzekerde tekent voor finale kwijting, loopt hij het risico dat later geen aanspraak meer kan worden gemaakt op schadevergoedingen of compensatiebetalingen waarover nu druk wordt onderhandeld”, stelt Eigen Huis. “Niet tekenen zonder zonder een clausule waarin het recht op compensatie wordt voorbehouden.” Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt alleen een zogeheten vrijwaringsclausule gebruikt als de verzekerde bij uitkering niet over de originele polis beschikt. Eigen Huis stelt echter voorbeelden te hebben waaruit anders blijkt.

Reageer op dit artikel