nieuws

Eigen Huis acht kans op slagen claim klein na uitkering beleggingspolis

Archief

Vereniging Eigen Huis raadt leden aan om bij het laten uitkeren van een beleggingsverzekering een clausule op het uitkeringsformulier op te nemen, waarin wordt aangegeven dat de verzekerde het recht houdt op compensatie als de informatieverstrekking tekort is geschoten.

De vereniging komt tot dat advies omdat bij uitkering van een beleggingspolis soms aan de polishouder wordt gevraagd om een verklaring te ondertekenen waarin wordt aangegeven dat de verzekeraar aan alle verplichtingen heeft voldaan. Eigen Huis vindt dat bij dit tekenen voor ‘finale kwijting’, in het licht van de huidige discussie over beleggingspolissen, een voorbehoud moet worden gemaakt voor een eventuele schadevergoeding. “Wie zonder voorbehoud tekent voor de ontvangst van een uitkering, loopt het risico dat later geen aanspraak meer kan worden gemaakt op schadevergoedingen of compensatiebetalingen waarover nu druk wordt onderhandeld.”
Eigen Huis heeft een standaardclausule opgesteld die verzekerden op het formulier kunnen zetten. “Niet tekenen zonder deze clausule erbij te plaatsen.”
Verbond
Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt alleen een zogeheten vrijwaringsclausule gebruikt als de verzekerde bij uitkering niet over de originele polis beschikt. Eigen Huis stelt echter voorbeelden te hebben waaruit anders blijkt.

Reageer op dit artikel