nieuws

EHBO’ers verzekerd tegen aansprakelijkheid

Archief

Alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp (EHBO-diploma) zijn sinds vandaag verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. De diploma-uitgevende organisatie, Het Oranje Kruis, heeft daartoe een verzekering gesloten bij Van Lanschot Assurantiën.

Veel EHBO’ers voelen zich onzeker bij de hulpverlening. Wat gebeurt er als ze iets fout doen? Kunnen ze dan een enorme schadeclaim verwachten? In Nederland loopt dit in het algemeen niet zo’n vaart, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door hem aangerichte schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg van zijn handelen.
Tot nu toe was slechts een deel van de gediplomeerden voor dit risico verzekerd: leden van EHBO-verenigingen en bedrijfshulpverleners voor zover zij binnen werktijd hulp verlenen. De nieuwe verzekering is gekoppeld aan alle geldige Diploma’s Eerste Hulp (tot vorig jaar ‘EHBO-diploma’ geheten) en vrijwaart de houder van aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade in relatie tot incidentele eerstehulpverlening. Ruim 300.000 mensen zijn in het bezit van een Diploma Eerste Hulp.

Reageer op dit artikel