nieuws

Effector in surséance van betaling

Archief

Effector, in 1995 opgericht op verzoek van de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) en gespecialiseerd in automatiseringsoplossingen voor de onroerend-goedbranche, heeft een voorlopige surséance van betaling aangevraagd.

De schuld van Effector bedraagt f 560.000. Een groot deel hiervan (f 350.000) betreft de vordering die het in 1999 failliet verklaarde PCL Software heeft op Effector. Ten tijde van de oprichting van Effector had het bedrijf geen medewerkers op de loonlijst, maar huurde medewerkers van PCL in. De vordering betreft gewerkte en gefactureerde uren die PCL-medewerkers hebben uitgevoerd voor Effector.
Aandeelhouders in Effector zijn G. de Laat Holding (60%), InterPlein-directeur Stefan Rooyackers (30%) en VBO (10%). Gerard de Laat is behalve directeur van Effector, óók directeur van PCL Hagé. Onder deze naam heeft hij samen met Harry den Braven een doorstart gemaakt na het faillissement van PCL Software.
Bij Effector zijn negen mensen in dienst. Het bedrijf behaalde in het afgelopen jaar een netto-omzet van f 870.000 (f 800.000) en een netto resultaat van f 66.000 (f 25.000). Uit de jaarcijfers volgt, volgens bewindvoerder Van Oeijen, dat het grootste gedeelte van de omzet afkomstig is van VBO. VBO betaalt jaarlijks f 700.000 aan Effector voor het softwarepakket dat bestemd is voor haar leden.

Reageer op dit artikel