nieuws

Eerstelijnszorg

Archief

Het patiëntenplatform NPCF en zorgverzekeraar Agis gaan nauw samenwerken om de klantgerichtheid in eerstelijnsgezondheidscentra te meten en te verbeteren. Bijna alle zestig gezondheidscentra in het werkgebied van Agis werken mee aan het project.

Uitbreiding service
Assurantiekantoor Diks gaat klanten drie maanden voor het aflopen van de polis een e-mailbericht sturen, zodat zij alle tijd hebben de verzekering te verlengen, te wijzigen of over te sluiten naar een ander. Diks werkt al langer samen met het volmachtbedrijf Intrasurance waar het mogelijk is per dag verzekeringen op te zeggen. Ook de nieuwe internetverzekeraar Ditzo (Fortis) biedt deze mogelijkheid.
Wachttijd
Achmea heeft afgelopen jaar van verzekerden en collectieve werkgevers 17.143 aanvragen gehad voor zorgbemiddeling. De gemiddelde verkorting van de wachttijd bedroeg 48 dagen. Bij werkgevers is het aantal verzuimdagen bij colllectiviteiten verminderd met 78.568. De besparing zou daarmee bijna _ 16 mln bedragen (hierbij is uitgegaan van _ 200 per verzuimdag).

Reageer op dit artikel