nieuws

Eerste verzekeraar uit top-5 voert niet-rokerstarief in

Archief

Delta Lloyd gaat dit najaar in een nieuwe levensverzekering onderscheid maken in de premies voor rokers en niet-rokers. De maatschappij is daarmee de eerste levensverzekeraar uit de top-vijf die een dergelijke premiedifferentiatie gaat hanteren en dwingt daarmee de andere marktleiders tot een heroverweging.

Aanleiding voor de ommezwaai in het premiebeleid van de marktleiders lijkt de recente ophef over het ‘elitetarief’ (lagere risicopremie voor rijken) van Legal & General. Dat omstreden tarief heeft geleid tot een discussie over premiedifferentiatie. En de eerste resultaten worden zichtbaar: Delta Lloyd gaat niet-rokerstarieven invoeren en ook Stad Rotterdam en Interpolis denken serieus na over premiedifferentiatie naar rookgedrag.
Op dit moment voeren slechts acht middelgrote en kleine levensverzekeraars een niet-rokerstarief. Het gaat om Hooge Huys (in premie-inkomen de 9e levensverzekeraar van ons land), Royal Nederland (15e), Zurich (22e), Zwolsche Algemeene (24e), Generali (29e), Legal & General (30e), Falcon (31e) en Nieuwe Hollandse Lloyd (61e). Hooge Huys kent als enige ook een niet-rokerstarief in de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Delta Lloyd
De eerste maatschappij onder de marktleiders die overgaat op premiedifferentiatie tussen rokers en niet-rokers, is Delta Lloyd. Dit najaar wordt de opvolger van Delta Life – een individuele levensverzekering op basis van universal-life – geïntroduceerd, inclusief een niet-rokerstarief. De introductie valt samen met de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem Time, de Oracle-variant van het bestaande systeem InsUnix.
Volgens Jim de Boer, commercieel manager van Delta Lloyd, is het niet-rokerstarief geen reactie op de premiedifferentiatie tussen ‘rijken’ en ‘armen’, die onlangs door Legal & General is gelanceerd. “Nee, al heeft dat de discussie rond premiegrondslagen en de mate van differentiatie daarin wel nieuw leven in geblazen.” Volgens De Boer, die afkomstig is van Hooge Huys waar al bijna tien jaar lang niet-rokerstarieven gelden, is de automatisering voor de meeste levensverzekeraars het belangrijkste obstakel voor invoering van niet-rokerstarieven. “Bij bestaande producten is het actuarieel herrekenen van de premies en dat invoeren in het systeem een moeilijke klus.”
Issue
Stad Rotterdam speelt met de gedachte om niet-rokerstarieven te gaan invoeren. “We onderzoeken of er een grondslag voor is”, aldus directievoorzitter Jos Baeten. “Marketingtechnisch kan het interessant zijn, maar de vraag is of het verantwoord is. En wat doe je dan? De tarieven voor niet-rokers omlaag, of voor rokers juist omhoog? We hebben er nog geen besluit over genomen; maar duidelijk is dat niet-rokerstarieven bij Stad Rotterdam een issue is.”
Over ruim een maand introduceert de ‘Stad’ zijn eerste universal-lifeproducten: een mooi moment om tot niet-rokerstarieven over te gaan? Baeten: “Dat staat er echt helemaal los van. Het moment kan samenvallen, maar dat is dan echt toeval.”
Overleg
“Omdat al dan niet roken de meest discriminerende factor vormt bij de bepaling van het risico, ligt het voor de hand om de mogelijkheden voor premiedifferentiatie nauwkeurig te onderzoeken”, stelt Interpolis. “In het kader van de discussie over solidariteit is het al dan niet invoeren van een niet-rokerstarief een zeer actueel vraagstuk. Bovendien wordt ook maatschappelijk gezien de discussie over roken steeds actueler.”
De Rabo-dochter benadrukt dat solidariteit de basis blijft voor verzekeren. Tegelijkertijd onderzoekt Interpolis de mogelijkheden tot het voeren van niet-rokerstarieven. “De materie is complex. Er is veel aanvullend onderzoek nodig om antwoord te vinden op vragen als: Hoe controleer je de (kandidaat-)verzekerden? Wat doe je met premies voor bestaande klanten? Hoe stel je het exacte tarief en de bijbehorende voorwaarden vast?”
Voordat Interpolis een definitieve beslissing neemt, wil de Tilburgse maatschappij eerst overleg voeren met collega-verzekeraars.
Controle
Nationale-Nederlanden, Aegon, Centraal Beheer en Amev zien de premiedifferentiatie op basis van rookgedrag vooralsnog niet zitten. Centraal Beheer, de grootste levensverzekeraar van de Achmea Groep, is gedecideerd in zijn antwoord. “Een wijziging in onze leventarieven is niet te verwachten. Op basis van de solidariteitsgedachte gaan wij niet over tot het voeren van aparte tarieven voor niet-rokers.”
Aegon (inclusief Van Nierop) is niet van plan niet-rokerstarieven in te voeren. “Bij roken gaat het om gedrag, het is geen natuurlijk verschil tussen mensen. En gedrag is aan verandering onderhevig. Verder vinden wij dat de controle te moeilijk is”, zo licht woordvoerder Peter Mulder het Aegon-standpunt toe. Nationale-Nederlanden voert vrijwel identieke redenen aan om geen niet-rokerstarieven in te voeren. Amev zegt niet-rokerstarieven “geen prioriteit” te geven: “We zien geen marktbeweging in die richting.” Daarnaast valt Amev over het controle-aspect. “Roken of niet-roken is moeilijk controleerbaar.”
Volgens Jim de Boer (ex-Hooge Huys, nu Delta Lloyd) is de controle geen probleem. “In de praktijk is de kans op fraude erg klein. Je moet al twee jaar niet gerookt hebben voordat je voor de korting in aanmerking komt, op het aanvraagformulier en bij overlijden wordt een vraag naar het rookgedrag gesteld en bepaalde ziektecombinaties zijn natuurlijk een aanwijzing voor roken. Maar ja, er zullen er altijd een paar gevallen doorheen glippen.” Royal Nederland-directeur Frank Rosenmuller onderschrijft die mening en voegt eraan toe. “Periodiek wordt onze portefeuille vergeleken met de landelijke cijfers over rookgedrag en dat komt met elkaar overeen. Dat is een indicatie dat mensen eerlijk antwoorden op vragen naar rookgedrag.”
Als uitkomt dat een overledene wel een roker was, dan wordt een korting toegepast op de uitkering.

Reageer op dit artikel