nieuws

Eerste terreurclaim niet gehonoreerd

Archief

De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) heeft vorig jaar de eerste – en tot nu toe enige – terreurschadeclaim ontvangen én afgewezen.

De pool, die sinds medio vorig jaar maximaal e 1 mld dekking biedt voor schade als gevolg van terreuraanslagen, kreeg een melding van een deelnemer voor een verzekerde die was omgekomen bij de aanslag in Jakarta van augustus vorig jaar. De claim werd in december ingediend en bedroeg e 260.000, maar werd afgewezen. “Door de franchiseregeling konden wij de claim niet honoreren”, verklaart de Vereenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN), die de administratie doet van de terreurpool.
Voor terreurschade waarbij marktbreed verzekeraars betrokken zijn, geldt een drempelbedrag van e 7,5 mln. “Het bedrag daarboven wordt dan uitgekeerd”, zegt VAN-directeur Hans van Dijl. “Maar er zijn ook veel kleine maatschappijen die wij niet willen confronteren met die hoge franchise. Als er maar één verzekeraar te maken krijgt met een schadeclaim vanwege een terroristische aanslag, gelden er individuele regels. Het bedrag moet dan hoger zijn dan 2,5% van het premie-inkomen van de verzekeraar, met een minimum van e 50.000. In dit geval zat de maatschappij daar ruim boven”, zegt Van Dijl. De NHT telt nu 272 deelnemers.

Reageer op dit artikel