nieuws

Eerste opleiding voor makelaar in hypotheken

Archief

Een opleiding tot makelaar in hypotheken. Met die primeur start Cabout Hypotheekformatie uit Den Haag in januari van het volgend jaar.

In 1980 werd de eerste makelaar in hypotheken beëdigd door de rechtbank van Alkmaar: J. Martens uit Bergen. Dit gebeurde overigens onder verbale protesten van vooral de Kamers van Koophandel en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die vonden dat hypotheken geen specialisatie was die een makelaarstitel rechtvaardigde. Inmiddels is het aantal makelaars in hypotheken gestegen tot een kleine 30. De laatste, J. Ridderhof directeur van Midden Nederland Makelaars uit Barneveld, werd op 10 juli jl. beëdigd.
De weg naar de beëdiging is er vooral één van zelfwerkzaamheid. Naast het volgen van vooropleidingen (Nibe-cursussen en Assurantie A) moet via zelfstudie kennis worden opgedaan over hypotheekprodukten, aanbieders, balanslezen, juridische-, fiscale- en verzekeringstechnische zaken, enzovoort. Bij een speciale toetsingscommissie van de Vereniging van Kamers van Koophandel moet vervolgens examen worden gedaan. Naast deze (vnl. mondelinge) proeve van bekwaamheid zijn onafhankelijkheid en de titel makelaar onroerend goed vereisten voor een positief advies van de commissie aan de rechtbank.
Eerste opleiding
Om die weg naar de examencommissie in betere banen te leiden, heeft Cabout Hypotheekformatie het initiatief genomen tot de eerste opleiding voor makelaar in hypotheken in Nederland. De cursus, die start in januari 1997, duurt drie maanden en wordt afgesloten met een toets. Voor deelname zijn relevante vooropleiding – woningfinanciering (Nibe) en assurantiën (SEA) – en praktijkervaring vereist.
De cursus behandelt het algemeen inzicht in de materie van financiering, financiers, hun werkwijzen en onderlinge verhoudingen. Meer specifiek worden de hypothecaire geldleningen (inclusief markt, fiscale wetgeving en verzekeringen) bekeken. Tenslotte wordt adviesvaardigheid en taxatie-inzicht getraind.
Het Genootschap van Makelaars in Hypotheken ondersteunt de nieuwe opleiding. Secretaris D. Olie van het Genootschap: “Het is een concretisering en ordening van de aanloop naar de beëdiging: een hulpmiddel voor aspirant-makelaars in hypotheken.” Het Genootschap heeft overigens aan de Kamers van Koophandel nieuwe criteria voorgesteld voor de toetsing van een kandidaat makelaar in hypotheken. Die criteria voorzien in meer nadruk op financial planning en minder op kennis van onroerend goed.
Het Cabout Opleidingscentrum is gevestigd aan de Damlaan 45 te Leidschendam. De inschrijving voor de cursus is 1 augustus gestart. Voor informatie: tel. 070-418.05.50.

Reageer op dit artikel