nieuws

Eerste Niek de Jong Prijs

Archief

In april wordt de eerste Niek de Jong Prijs uitgereikt. Gegadigden kunnen zich voor 1 maart aanmelden.

De jaarlijkse prijs is vorig jaar in het leven geroepen door de Stichting Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering toen Niek de Jong afscheid nam als algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland. De prijs (f 25.000) gaat naar een persoon of organisatie die met een (niet gefinancieerd) project heeft bijgedragen aan de positieve berichtgeving over de gezondheidszorg. Het project moet aantoonbaar resultaat hebben opgeleverd, moet kopieerbaar zijn, en de media moeten er aandacht aan hebben besteed. Gegadigden kunnen zich voor 1 maart melden bij het secretariaat van de Niek de Jong Prijs, Postbus 520, 3700 AM Zeist.

Reageer op dit artikel