nieuws

Eerste NBvA-studiedagen staan in teken van ANW

Archief

De Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars (NBvA) geeft deze maand het startschot voor het eerder aangekondigde ‘NBvA-bijblijftraject’. Het bijblijftraject bestaat dit jaar uit negen landelijke studiemiddagen. Het thema van 1996 is de Algemene nabestaandenwet (ANW).

De voortaan jaarlijkse serie studiebijeenkomsten, waarbij telkens een actueel onderwerp wordt belicht, is bedoeld om de (vak)kennis en vaardigheden van het intermediair bij te houden en te verbeteren. De bijeenkomsten, voor de duur van één middag, zijn gericht op alle NBvA-leden.
ANW
Op 16 april vindt in Apeldoorn de eerste van negen landelijke studiemiddagen plaats. De laatste studiemiddag is op 22 mei in Bunnik. De overige locaties zijn Gorkum, Born, Vught, Vlaardingen, Haarlemmerliede, Drachten en Hoogeveen.
Onderwerp is dit jaar de ANW. Tijdens de middag wordt eerst ingegaan op het wettelijke kader: de inhoud en gevolgen van de ANW en de verschillen met de AWW. Daarna worden de mogelijkheden voor reparatie van de ANW-hiaten belicht, zowel collectief (via werkgevers) als individueel. Tot slot wordt aandacht besteed aan de marktbenadering door het intermediair.
Naast een syllabus (met de tijdens de bijeenkomst behandelde stof) biedt de NBvA haar leden andere materialen die de ANW-werkzaamheden kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld een ANW-diskette, waarmee het intermediair ANW-hiaten kan berekenen en oplossingsvarianten kan aandragen.

Reageer op dit artikel