nieuws

Eerste kantoren klaar voor Pure Life

Archief

Allianz heeft dertien intermediairbedrijven het certificaat toegekend behorende bij het ‘Pure Life’-concept.

Dat concept is gestoeld op de overtuiging dat het intermediair door toenemende transparantie de eigen werkwijze moet omgooien. Volgens directeur Leven Paul Versteeg gaat het daarbij om “een ander businessmodel, waarbinnen een voorspelbare cashflow door segmentatie en verbetering van de efficiency een belangrijke rol spelen.” Dat moet onder meer resulteren in een verschuiving van winst per transactie naar winst per klant en van kruissubsidie tussen rendabele en onrendabele klanten naar rendement per klant. Allianz rept verder over de omslag van productverkoop naar financieel advies en van denken vanuit producten naar denken vanuit de klant.
Centraal in het advies staat de realisatie van de (levens-)doelstellingen van de klant. Daarmee wordt aangesloten bij de filosofie van George Kinders Life Planning. Kinder is ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van het concept. Veertig kantoren zijn nog bezig met een opleidingstraject.
Teune en George Kinder.

Reageer op dit artikel