nieuws

Eerste Kamer zet grote ogen op bij ‘natura-produkt’ Tweede Kamer

Archief

In de Eerste Kamer worden forse vraagtekens zet bij het ‘natura-produkt’ dat minister Zalm (financiën) en de Tweede Kamer bij haar op het bord heeft gelegd. Dit blijkt uit het ‘voorlopig verslag’ van de Vaste Commissie voor Financiën van de Eerste Kamer.

De fracties van CDA en PvdA hebben aan de minister Zalm (financiën) een reeks vragen gesteld over het wetsvoorstel Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.
Naar de mening van de CDA-fractie is het wetsvoorstel tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zo ingrijpend gewijzigd, dat de memorie van toelichting nauwelijks meer inzicht biedt in de doelstellingen van de wet en de wijze waarop en de mate waarin deze worden bereikt. De CDA-fractie vindt zelfs, dat “het voorliggende wetsvoorstel een overmatige regulering ten toon spreidt”. Ze wil weten of Zalm deze mening deelt en stelt tevens de vraag: “Hoe verhoudt zich dat tot de voornemens van dit kabinet?” Voorts verlangt het CDA onder meer, dat de minister expliciet duidelijk maakt waarom de natura-uitvaartverzekeraars geen neven-produkten mogen aanbieden.
Getalscriterium
De PvdA-fractie in de Eerste Kamer worstelt vooral met het getalscriterium (bestaande begrafenisverenigingen en onderlingen met minder dan 3.000 verzekerden) waarbij instellingen buiten het toezicht blijven vallen.
De fractie vindt het “niet geheel bevredigend”, dat één enkele verzekerde meer of minder, sterker dan bij handhaving van de oorspronkelijke voorgestelde tekst het geval zou hoeven te zijn, tot enorme wijzigingen in de wettelijke verplichtingen zou leiden.

Reageer op dit artikel